Zvaigznītis Vilis (1913 - 1997), rakstnieks, skulptūru darinātājs

Dzimis 1913.gada 8.martā Lizumā, „Kolanģos”.

Mācījies Lizuma pamatskolā, Rīgas 2.valsts ģimnāzijā. Studējis Latvijas Valsts universitātes ķīmijas fakultātē. Studiju laikā pelnījos kā mājskolotājs, mācot ķīmiju, fiziku un dabas zinības. Strādājis konfekšu un šokolādes fabrikā “Laima”. Obligātā kara klausība Latvijas armijā (1937-1938).

1944.gada rudenī mobilizēts Vācijas armijā un nosūtīts darbos uz Rietumpoliju. Pēc filtrācijas iziešanas – dokumentu noskaidrošanas, atgriezies dzimtajā pagastā.
Strādājis Lizuma spirta dedzinātavā, ceļu pārvaldē.
Rakstījis dzeju un literārus aprakstus dažādos preses izdevumos.

Skulptūru „Salstošie”, „Ganu zēns”, „Taurētājs”, „Ķenča lūgšana” u.c. autors.

Mirsi 1997.gadā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit