Medne Herta, gleznotāja, dzīvojusi Galgauskā

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit