Duškins Pauls (1928 - 1996), gleznotājs

Grafiķis, akvalerists Duškins Pauls (kopš 1993.gada Pauls Kalējs) dzimis 1928 gada 22.jūlijā Madonas apriņķa Adulienas pagastā, skolotājas Martas Duškinas ģimenē.

 

Mācījies LVU Arhitektūras fakultātē (1947.g. - 1951.g.), LVMA Grafikas nodaļā (1952.g.), beidzis I.Repina Ļeņingradas Glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūta Grafikas fakultāti; diplomdarbs — ofortu cikls "Baltijas krastos" (1959.g.).

Izstādēs piedalās kopš 1953.gada.

Veidojies latviešu un krievu mākslas skolu ietekmē, patstāvīgi apguvis Rietumeiropas, sevišķi angļu grafikas tradīcijas; kļuvis par atzīstamu autoritāti sava laika grafiķu vidū. Strādājis praktiski visos estampa veidos un žanros. Nozīmīgu ieguldījumu devis dobspieduma tehnikas attīstībā, izkopdams oriģinālu, gleznieciski impresionistisku oforta manieri ( "Nakts pie Daugavas", "Rītausmā", "Kur dūmeņi kūp", "Sarma").

Viens no latviešu grafiķiem, kas visvairāk strādājis aukstās adatas tehnikā visos klasiskajos žanros. To vidū izceļas jūtīgu dvēseles vibrāciju cauraustie portreti ( "Veca vīra galva", "Gleznotāja J.Pauļuka portrets").

Litogrāfijā daudz uzmanības pievērsis krāsas izmantojuma problēmām (cikls "Konstrukcijas", "Kompjūters", "Pašportrets".

Pazīstams arī kā ekspresīvu, krāsās un emocijās piesātinātu akvareļu autors ( "Zēna galva", "Akts", "Vecrīgas ainava".

Miris 1996.gada 29.novembrī.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.