• Čops Ādolfs (1905 - 1991), mācītājs
 • Egle Juliuss (1887-1938), mācītājs
 • Jundzis Edgars (1907-1986), mācītājs
 • Kēlbrands Kārlis Ludvigs (1805), mācītājs Jaunpiebalgā
 • Kronis Kārlis (1986), mācītājs Tirzā
 • Kūbe Joh. K. (1740 - 1799), mācītājs Tirzā
 • Lūsis Arnolds (1908), mācītājs Kanādā
 • Maldonis Voldemārs (1870 - 1941), mācītājs
 • Šacs P. E. (1807 - 1862), mācītājs
 • Šillings Kārlis Fridrihs Reinholds (1799 - 1836), mācītājs
 • Treicis Arvīds (1902), mācītājs
 • Fross Emīls (1904 - 1943), dzejnieks, mācītājs, tulkotājs

Fross Emīls (1904 - 1943), dzejnieks, mācītājs, tulkotājs

Dzimis 1904.gadā Nīgrandes pagasta Elkos, amatnieka ģimenē. 
Īst.v. Fricis Emīls Rozenbahs.

Mācījies Velēnas draudzes skolā (1917-20), Jelgavas pedagoģiskajā skolā (1921-23), Liepājas 1. ģimnāzijā (1924-26). Studējis Latvijas Universitātē Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē (1926-28). Žurnāla "Darba Jaunatnes Ceļš" līdzstrādnieks (1927-28), kasieris un pārdevējs grāmatu veikalā "Daile un darbs" (1928-29).
Strādājis PSRS Tirdzniecības pārstāvniecībā Berlīnē. Maskavā strādājis žurnālā "Celtne" redkolēģijā (1932-34), no 1934 latviešu teātra "Skatuve" literārās daļas vadītājs.

Pirmās publikācijas - I. Ērenburga dzejoļa "Mūsu bērnu bērni reiz brīnīsies..." tulkojums un oriģināldzejolis "Ceļā" laikrakstā "Sociāldemokrāts" (1924). Atdzejojis A. Ahmatovas, B. Brehta, N. Tihonova, Ē. Veinerta darbus, rakstījis dzejoļus, recenzijas par Raiņa, K. Zariņa, J. Plauža, A. Griguļa u.c. autoru darbiem, literatūrteorētiskus rakstus (žurn. "Latvju Grāmata", "Kreisā Fronte", "Tribīne" u.c.).

Pirmo grāmatu saraksta par L. Laicena daiļradi - "Linards Laicens" (1928). 1930.gadā emigrējis uz PSRS. Tulkojis latviešu valodā F. Volfa "Zemnieks Becs", K. Goldoni lugu "Jocīgs gadījums".

1936.gadā arestēts. Reabilitēts pēc nāves. 
Miris 1943.gadā PSRS.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit