Vīgante Venta (1913-1994), skolotāja, rakstniece, dramaturģe

Dzimusi 1913.gadā Jelgavā, strādnieku ģimenē.

Beigusi Jelgavas klasisko ģimnāziju, Jelgavas skolotāju institūtu. Studējusi LVU Filoloģijas fakultātē (1946-1948). Strādājusi par skolotāju Pļavniekkalna astoņgadīgajā skolā, Rīgas 14. vakara vidusskolā, 9. vakara (maiņu) vidusskolā, Ezeres, Asītes, Vaiņodes un arī Gulbenes pamatskolā. Bijusi direktore Dzērves septiņgadīgajā skolā, Irlavas vidusskolā.

Teātrī izrādītas lugas: "Palmas zaļo vienmēr", "Kad rūsa plaiksnās", "Diena sākās kā parasti", "Pēter, kur tavi dēli?", "Parastais 1x1". Visas lugas, izņemot pēdējā, publicētas 1973.gadā izdotajā krājumā "Cilvēks sākas ar atbildību". Pamattēma - tikumības, morālās atbildības jūtu audzināšana cilvēkā risināta pedagoģiskās diskusijas formā.

Rakstījusi libretus operetēm - A. Žilinska "Dzintarkrasta puiši", "Tikai rozes", J. Kaijaka "Trešais tēva dēls".

Mirusi 1994.gadā Rīgā, apbedīta Raiņa kapos.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.