Krūpens Reinis (1930-2010), docents LLU

Dzimis 1930.gadā Stāmerienā.

Mācījies Ozolkalna pamatskolā, Gulbenes vidusskolā, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zemes ierīcības katedrā. Beidzot akadēmiju, 1954.gadā tiek aicināts strādāt Ģeodēzijas katedrā par asistentu, iestājas aspirantūrā un strādā par pasniedzēju.

1971.gadā Maskavā Zemes fizikas institūtā ieguvis tehnisko zinātņu kandidāta grādu ģeodēzijas specialitātē. Publicējies ar zinātniskiem rakstiem tā laika centrālajos ģeodēzijas žurnālos. Ar referātiem uzstājies Maskavā, Viļņā.

1987.gadā konkursa kārtībā izvēlēts par ģeodēzijas katedras docentu.

Devis lielu ieguldījumu mācību grāmatas Ģeodēzija tapšanā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.