Dzelzkalns Andrievs (1840 - 1926), skolotājs

Dzimis 1840. gada 9. oktobrī Tirzā. Skolotājs, sabiedrisks darbinieks, rakstnieces Tirzmalietes tēvs.

Andrievs Dzelzkalns bija Tirzas pagastskolas skolotājs un pārzinis 53 gadus (1858 – 1911). Pašreizējā Tirzas pamatskolas namā ar ģimeni nodzīvojis 42 gadus (1870 - 1912). Viņa pedagoga prasme audzinājusi dzīvei gandrīz ikvienu tirzmalieti vairākās paaudzēs. Skola bija pagasta sabiedriskās dzīves centrs. Rakstījis preses izdevumos, sarakstījis drāmu „Sētā un gaitā” par klaušu laiku dzīvi muižā. Luga pirmo reizi uzvesta Galgauskā 1909. gadā. Piedalījies sava brālēna Kārļa Dzelzkalna vadītajā Tirzas korī 2., 3. un 4. Vispārējos latviešu dziesmu svētkos.

Pirmais pēc mācītāja P. E. Šaca ierīkoja Tirzā publisku bibliotēku. Tā pastāvēja pagastskolā bez oficiālas atļaujas, tomēr bija savi lasītāji un bibliotēkā atradās ap simts grāmatu. Vēlāk savu krājumu atdeva Jānim Misiņam, tā pieliekot roku vēlākās Misiņa bibliotēkas tapšanā.

2011. gada 6. augustā pie Tirzas pamatskolas ēkas uzstādīta piemiņas plāksne Andrievam Dzelzkalnam un viņa ģimenei.
Andrievs Dzelzkalns miris 1926. gada 29. martā Lejasciemā, kur nodzīvoja pēdējos 15 dzīves  gadus pēc pensionēšanās.

2015. gadā Andrievam Dzelzkalnam – 175!

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit