Dēķens Kārlis (1866 - 1942), skolotājs

Skolotājs un literāts dzimis 1866.gadā Jaungulbenes „Šļaukās”.

Mācījies Cimzes skolotāju seminārā, Kuldīgas seminārā. 
Kārlis Deķēns strādājis Maskavā, Valmierā, Rīgas pilsētas 3. vidusskolā, lektors Latvijas Universitātē, vēlāk skolotāju kursos, tautas augstskolā un centrālajā pedagoģiskajā institūtā.

Darbojies Skolotāju biedrībā, Skolu muzeju biedrībā (1912 – 1915), teātra direkcijā, skolotāju kursos un Pedagoģiskajā biedrībā. Viņš bijis arī politiskais darbinieks, darbojies 2.Saeimā un Rīgas Domē.

Ievērojams 19.gs. beigu – 20.gs. sākuma latviešu pedagogs un sabiedriskais darbinieks.Kārlis Deķēns lielāko daļu dzīves veltījis darbam, kas bija saistīts ar skolu, tautas izglītību un pedagoģijas zinātni, sarakstījis mācību grāmatas un mācību līdzekļus. Liels darbs ieguldīts, lai sastādītu visiem izglītību līmeņiem attiecīgas mācību programmas. Ar viņa atbalstu veidotas jaunas skolas, arī mazākumtautībām un bērniem ar īpašām vajadzībām.

Viņš piedalījies 1905. gada revolūcijā, par ko apcietināts un tiesāts kara tiesā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit