Greble Vilma (1906 - 1991), folkloriste

Folkloriste, filoloģijas zinātņu kandidāte Greble Vilma dzimusi 1906.gada 7.jūnijā Kalncempju (tagad Kalniena) pagasta Kapukrogā, galdnieka ģimenē.

Beigusi Gulbenes pamatskolu (1922.g.), Rīgas skolotāju institūtu (1928.g.). Studējusi filozofiju LU, beigusi LVU Filoloģijas fakultāti(1951.g.).

Strādājusi par skolotāju Rīgā (1929.g. - 1934.g., 1940.g. - 1944.g.), korektori (1934.g. - 1940.g.), skolotāju Rīgas 11.vsk. (1944.g. - 1956.g.), zinātnisko līdzstrādnieci LVU Folkloras institūtā (1945.g. - 1946.g.), ZA Folkloras institūtā (1946.g. - 1951.g.), Etnogrāfijas un folkloras institūtā (1951.g. - 1955.g.). Valodas un literatūras institūtā (1956.g. - 1970.g.).

Pētījusi latviešu tautasdziesmas, bērnu folkloru, revolucionārās dziesmas. Sastādījusi grāmatas: "Zelta tīnīte" (latviešu tautas pasakas, 1955.g., kopā ar J.A.Jansonu), "Cīņas dziesmas" (1957.g., kopā ar E.Kokari, J.Vītoliņu), A.Ozola "Raksti folkloristikā" (1968.g.), "Latviešu vēstītājas folkloras un folkloristikas bibliogrāfija" (1, 3, 1971.g., 1975.g.), "Latviešu bērnu folklora" (1973.g., priekšvārda un komentāru autore). Piedalījusies izlases "Latviešu tautasdziesmas" (l - 3, 1955.g. - 1957.g.) un zinātniskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" (1-5, 1979.g. - 1984.g.) sagatavošanā un rediģēšanā. Sarakstījusi grāmatu "Revolucionārā dziesma Padomju Latvijā" (krievu val. 1971.g.). Publicējusi ap 70 rakstu par folkloru un folkloristikas jautājumiem. Ar pseidonīmu V.Vigre sarakstījusi vairākas grāmatas skolām.

Mirusi 1991.gada 25.februārī Rīgā, apbedīta Meža kapos.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.