Drīzule Rita (1921-2017), folkloriste

Folkloriste Drīzule Rita dzimusi 1921.gada 15.augustā Galgauskas pagasta Lielpurvos, zemnieka ģimenē.

Beigusi Madonas vidusskolu (1946.g.), LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti (1954.g.).
ZA Etnogrāfijas un folkloras institūta zinātniskā līdzstrādniece (1954.g. – 1955.g.), kopš 1956.g. strādā ZA Literatūras, folkloras un mākslas institūtā.

Pētījusi galvenokārt latviešu tautasdziesmas ētikas, estētikas un mitoloģijas problēmas. Sastādījusi tautasdziesmu izlases ar ievadu. leksikas vārdnīcu: "Dziedot mūžu nodzīvoju" (1970.g.), "Kad saulīte rotājas" (1982.g.), "Liepu laipa" (1989.g., S.Lasmanes ievads). Piedalījusies izlases "Latviešu tautasdziesmas" (3, 1957.g.) un zinātniskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas"(1-5, 1979.g. - 1984.g.) sagatavošanā.

Publicējusi rakstus par latviešu tautasdziesmas izveides aspektiem, gadskārtu ieražu dziesmām, mitoloģiju, latviešu un lietuviešu tautasdziesmu sakariem u.c. jautājumiem.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.