Rubenis Aleksandrs (1884-1969), agronoms

Dzimis 1884.gadā Rankā, Kalna Brantos.

Mācījies Rankas Elizabetes skolā, Liezēres draudzes skolā, Vecpiebalgas draudzes skolā. 1903.gadā iestājās Pleskavas mērniecības skolā. Strādājis kā mērnieks Krustpilī, Līvānos, Ērgļos un citur (1907-1909). 1915.gadā beidza Maskavas Lauksaimniecības institūtu, iegūstot pirmās šķiras zinātniskā agronoma grādu. 

Visu studiju laiku ir valsts dienestā Maskavas guberņā zemes ierīcības komitejā kā jaunākais, vēlāk mērnieks.

Maskavas – Tveras domēņu valdē veica valsts zemju ierīcības darbus (1915-1916).

1917.gadā specializējās pļavkopībā, zāļu sēklu audzēšanā un purva kultivēšanā, strādājot Maskavas Lauksaimniecības institūta pļavkopības saimniecībā “Kačalkino”, sēklu audzēšanas un selekcijas stacijā “Bikasovo” u.c.

Kostromas guberņā, Nerehtas apriņķa speciālists pļavkopībā (1918-1919).

Kostromas guberņas Zemkopības Komisariātā pļavu un purvu pētīšanas sekcijas vadītājs (1919-1921), pētīja Soloņicas upes baseina purvus un pļavas.

1921. gada pavasarī A.Rubenis atgriezās Latvijā un strādāja Cēsu apriņķa Valsts zemju inspekcijā, kur pārzināja Cēsu un Madonas apriņķu valsts fonda zemes un vadīja zemes ierīcības darbus. 

Strādājis Zemkopības ministrijas kultūrtehniskajā daļā kā vecākais agronoms, zemju kultivēšanas un zāļu sēklu audzēšanas darbu organizētājs un vadītājs (1929-1940).
1940.gadā sāk strādāt Latvijas Zemkopības Tautas Komisariātā kā vecākais agronoms, zemju kultivēšanas, melioratīvo pētījumu un izmēģinājumu darbu vadītājs.

1950.gadā sāk strādāt Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas meliorācijas institūtā par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku.

1954.gada vasarā A.Rubenis aizstāvēja kandidāta disertāciju par daudzgadīgo kultūrzāļu sēklu audzēšanas problēmām.

Publicējis grāmatas, lasījis lekcijas Latvijas Valsts universitātē.

Miris 1969.gadā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit un periodika.lv