Grava Jānis (1920-2013), agronoms

Dzimis 1920.gada 24. janvārī Vecgulbenes pagastā, mežziņa ģimenē.
Mācījies Gulbenes draudzes pamatskolā (1933-1934), Malnavas lauksaimniecības vidusskolas 1940.g. absolvents.

Jāņa Gravas bērnības atmiņas: “Mans krusttēvs mums uzdāvināja vienu bišu saimi, ar laiku bišu drava pieauga. Kad tēvs rīkojās ap stropiem, mans uzdevums bija dūlēt (apdūmot) bites. Liekas, ka vecāki, spriežot par manu nākotni un skološanos – nosprieda, ka man ir “ķēriens” uz dārzkopību/lauksaimniecību – tā vēlāk izvēlējās mani sūtīt uz Malnavas lauksaimniecības vidusskolu.”

Studējis Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā (1940-1943), un Vācijā 1948.gadā ieguva diplomēta agronoma grādu un 1950.gadā lauksaimniecības zinātņu doktora grādu.

Emigrējis uz ASV, tur strādājis Kanzasas universitātē kā agronoms instruktors (1952-1954) 
Minesotas universitātē - no zinātniskais līdzstrādnieka, līdz emeritētam profesoram.

Mācību spēks Minesotas universitātes Augsnes zinātnes nodaļā, vadīja Augsnes analīzes laboratoriju (1954-1985).

Piedalījies zinātniskajos pētījumos, vairāku profesionālās un zinātnisko organizāciju biedrs.

Miris 2013.gada 23.oktobris.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.