Blūma Ingrīda (1961), Hansabank prezidente

Ingrīda Blūma dzimusi 1961.gadā, Balvu rajona Rugājos.

1983.gadā beigusi Latvijas Valsts universitātes Finansu un tirdzniecības fakultāti.

1993.gadā beigusi Stokholmas universitāti.

Ingrīda Blūma ir sociālo zinātņu maģistre.

No 1986. - 1989.gadam strādājusi Gulbenes rajona Agrorūpnieciskājā apvienībā par galveno finansisti.

No 1989. - 1993.gadam vadījusi Latvijas Bankas Gulbenes filiāli.

No 1993. - 1996.gadam Vācijas - Latvijas Bankas pirmā viceprezidente, kredītnodaļas vadītāja.

No 1996.gada līdz 2006.gadam bija a/s Hansabanka valdes priekšsēdētāja.

Kopš 2003.gada ir Triju zvaigžņu ordeņa virsniece.

2006.gadā Spīdolas balvas ieguvēja.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.