Stradu pagasts

Pagasts: Stradu pagasts
Iedzīvotāju skaits: 2195 
Platība: 17 351,3 ha

Stradu pagasts atrodas Gulbenes novada DA daļā. Tas robežojas ar Balvu novada Rugāju pagastu, Gulbenes rajona Daukstu, Beļavas, Stāmerienas, Litenes pagastu un Gulbenes pilsētu. Pagasts īpatnējs ar to, ka citas apdzīvotas vietas – Stāķi un Šķieneri ir pāraugušas vietu, kas devusi nosaukumu pagastam – Stradus. Viena no lielākajām pagasta bagātībām ir meži, kas aizņem 61% no visas pagasta teritorijas. DA daļā ar diženajām ozolu audzēm tās krastos līkumo Pededzes upe, kas uzņem pietekas Akviņu, Krustalīci, Melnupi. Pededzes kreisajā krastā mežos atrodas trīs ezeri – Lazdaga(140ha), Kaļņa(120ha) un Mezīšu(14ha).

Pagastā darbojas amatiermākslas koletīvi: deju grupa "Baltābele", okālie ansambļi "Pieskāriens" un "Baltābele", radošā studija "Magone", interešu grupa "Rasa".

Stradu pagasts lepojas ar Stāķu pamatskolu, Stāķu pirmsskolas izglītības iestādi, Stradu un Stāķu bibliotēkām un citām iestādēm, kas darbojas pagastā. Šajā pagastā mājvietu ir raduši arī vairāki uzņēmumi, kas sniedz darba iespējas pagasta un novada iedzīvotājiem.

Stāķu sporta nams piedāvā sportiskas aktivitātes visām vecuma grupām, organizējot orientēšanās nodarbības, lakrosa nodarbības, vingrošanu "Savai veselībai" un dažādas sporta spēles - volejbolu, florbolu, futbolu.

Kultūras un dabas pieminekļi:  zemnieku sēta „Vecdziesnieki”, latviešu mākslinieciskā ornamenta pamatlicēja Jūlija Madernieka dzimtās mājas „Vecdziesnieki”, Pededzes kapi, Jaunpommeru senkapi. Pagastā ir valsts un vietējas nozīmes īpaši aizsargājamie dabas objekti: dabas liegumi „Pededzes ozolu audze” un daļa no lieguma „Pededzes lejtece”. Aizsargājamie koki – 14 ozoli. Pededzes (bij.Ezernieku) kapsētā apbedīti pirmie 14 Latvijas Republikas armijas karavīri, kas nogalināti 1941.g.vasarā Ostroviešu vasaras nometnē.

Ievērojamas personības: Harijs Gavars (1897-1984) – Gulbenes pilsētas mērs no 1928.gada līdz 1940.gadam. Jūlijs Madernieks (1870-1950) - latviešu mākslinieciskā ornamenta pamatlicējs. Šodien lepojamies ar saviem ziemas olimpisko spēļu dalībniekiem biatlonisti Madaru Līdumu un bobslejistu Daumantu Dreiškenu , kā arī ar basketbolistu Pāvelu Veselovu un operdziedātāju Nauri Indzeri.

Aktuālākais par Stradu pagastu internetā: www.stradi.lvwww.gulbene.lv