Stāmerienas pagasts

Pagasts: Stāmerienas pagasts ( bijušie nosaukumi: vāciski - Stomersee, krieviski – Stomerskaja) 
Iedzīvotāju skaits: 1125 
Platība: 13 381,4 ha

Vispārīgā informācija: Stāmerienas pagasta ZR daļa atrodas Alūksnes augstienes Gulbenes paugurvalnī, kas DA daļā pēriet Austrumlatvijas zemienes Adzeles pacēlumā. Lielākās apdzīvotās vietas: Stāmeriena, Vecstāmeriena, Kalniena. Pagasts atrodas 15 km attālumā no novada centra Gulbenes, 200 km – no Rīgas. Pagastā ir 4 ezeri: Ludza (279 ha), Stāmerienas (97,85 ha), Pogas (28,36 ha), Ģērmaņa (15,66 ha). Cauri pagasta teritorijai iet šaursliežu dzelzceļa Gulbene-Alūksne līnija. 
 

Uzņēmējdarbība: Lauksaimniecība: bioloģiskā lauksaimniecība (z.s Priednieki), piena lopkopība, graudkopība (z.s. Salukalns), zirgkopība (z.s. Pilssētas), aveņu audzēšana, graudkopība (z.s. Puķukalni), lauksaimniecības pakalpojumi (z.s. Kraujas; z.s. Siliņi), upeņu audzēšana (z.s. Ezerkrasti), piena lopkopība, mājražošana – maize, piena produkti (z.s. Birzupes -2), piena lopkopība, aitkopība (z.s. Vidusmedņi), mežizstrāde (SIA Ikteri);
Kokapstrāde – SIA Vecsalenieki, SIA Vidzemes dīķi;
Būvniecība – SIA ZDZ; autoapkalpe – SIA Hārdeks, SIA Auto Stils;
Tirdzniecība – 2 pārtikas veikali, 2 kafejnīcas, rūpniecības preču veikals.

Izglītība: Stāmerienas pamatskola, kurā 2012/2013 mācību gadā mācās 105 skolēni un strādā 16 pedagogi.

 

Kultūra: 2 tautas nami – Stāmerienas un Kalnienas, kuros darbojas pašdarbības kolektīvi: jauniešu deju kopa „Poga”, amatierteātris „Spēle”, sieviešu vokālais ansamblis, vokāli instrumentālais ansamblis „R.P.M.”, līnijdeju grupas, bērnu deju grupas, rokdarbu pulciņš.
Pagastā darbojas 2 bibliotēkas – Stāmerienas un Kalnienas. 
Aktīvi darbojas sporta darba organizatori.

Veselība: pagastā ir doktorāts; kosmetologa pakalpojumus sniedz SIA Elegna 21.

Reliģija: darbojas pareizticīgo draudze pie Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas.

Kultūras un dabas pieminekļi: valsts nozīmes kultūras pieminekļi - Stāmerienas muižas komplekss, Kalnamuižas apbūve, Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca, Gulbenes-Alūksnes šaursliežu dzelzceļš, Smoņu senkapi.
Aizsargājamie dabas objekti – Kalnienas ainavu parks un Stāmerienas muižas parks.

Ievērojamas personības: rakstnieki: Zemgaliešu Biruta (īstajā vārdā K.A.Grencione), J.Kārstenis (īstajā vārdā J. Šmits), D. Ilva, E.Liedskalniņš – tēlnieks, V.Mednis – gleznotājs, L. Āboliņš – biologs, Ē.Ezerietis –ķirurgs, A.Gāters – valodnieks, ārsts, V.Greble –folkloriste.

 

Aktuālākais par pagastu internetā: http://www.stameriena.lv/index.php