Stāmerienas pagasts

 

Pagasts: Stāmerienas pagasts

Iedzīvotāju skaits: 953

Platība: 130.94 km2

Vispārīgā informācija: Stāmerienas pagasts atrodas Gulbenes novada ziemeļaustrumu daļā un robežojas ar Gulbenes novada Beļavas, Stradu, Litenes pagastiem un Alūksnes novada Kalncempju, Annas, Jaunannas pagastiem.  Pagastu šķērso šaursliežu dzelzceļa līnija “Gulbene – Alūksne”. Lielākās apdzīvotās vietas: Stāmeriena, Vecstāmeriena, Kalniena. Attālums līdz Rīgai – 200 km, attālums līdz novada centram Gulbenei – 15 km. Pagastā ir 4 ezeri: Ludza (279 ha), Stāmerienas (97,85 ha), Pogas (28,36 ha), Kalnienas (Ģērmaņu)  (15,66 ha). Upes: Pogupe, Melnupe, Paparze, Rūdupe,  Dzelzupe, Guldupe.

Stāmerienas (agrāk arī Stomersee, Stomerskaja) teritorija bijusi apdzīvota jau aptuveni pirms 4000 gadiem. Nosaukums cēlies no Stāmeru dzimtas, kurai 15 gs. piederējuši lieli zemes īpašumi pie Stāmerienas ezera. Stāmerienas pagasts (līdz 1882. gadam Stāmeres pagasts) dibināts 1867. gadā.

Pagasta pārvalde atrodas Vecstāmerienā.

Uzņēmējdarbība: Lielākās saimniecības un uzņēmēji Stāmerienas pagastā:  z/s Pilssēta – zirgkopība, jāšanas sports, z/s Sūnekļi – lopkopība, graudkopība, z/s Dzelzavieši – tūrisms, z/s Priednieki – bioloģiskā lauksaimniecība, pārtikas, rūpniecības preces, z/s Salukalns – lopkopība, SIA Mazkalniena – gaļas lopkopība, SIA Ikteri – gaļas lopkopība, mežistrāde, SIA Būvkompāniju apvienība – moduļu mājas,  SIA Sonāte – ēdināšana, tūrisms,  SIA Viesturi – pārtikas, rūpniecības preces, SIA Hārdeks – autoserviss, SIA Vecsalenieki – kokapstrāde, SIA ZETECH – metālapstrāde, biedrība KAPO, SIA Dalans – Kalnienas sparģelis, pirtnieks V. Podziņš, pirtnieks R. Račko, IU Alianse, atpūtas komplekss Vonadziņi, atpūtas komplekss Ziedugravas, SIA Mazkaipi Plus (maize, pīrāgi, kūkas), Jolanta Apsīte (stādu, dārzeņu audzēšana).

Izglītība: Pagastā darbojas Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši”. Stāmerienas pamatskola slēgta 2019. gadā, Kalnienas pamatskola – 2005. gadā.  

Kultūra: Divi tautas nami – Stāmerienas un Kalnienas, kuros darbojas pašdarbības kolektīvi: jauniešu deju kopa „Poga”, amatierteātris „Spēle”, sieviešu vokālais ansamblis, vokāli instrumentālais ansamblis „R.P.M.”, līnijdeju grupas, bērnu deju grupas, rokdarbu pulciņš.

Pagastā darbojas divas bibliotēkas – Stāmerienas un Kalnienas.

Aktīvi darbojas sporta darba organizatori.

Veselība: I/U Stāmerienas doktorāts, kosmetologa pakalpojumus sniedz SIA Elegna 21.

Pagastā atrodas veco ļaužu mītne “Saulstari”.

Reliģija: darbojas pareizticīgo draudze pie Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas.

Kultūras un dabas pieminekļi: valsts nozīmes kultūras pieminekļi – Stāmerienas muižas komplekss, Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca, Gulbenes-Alūksnes šaursliežu dzelzceļš, Smoņu senkapi, Skolu senkapi.

Aizsargājamie dabas objekti – Kalnienas ainavu parks un Stāmerienas muižas parks.

Ievērojamas personības: rakstnieki: Zemgaliešu Biruta (īstajā vārdā K.A.Grencione), J.Kārstenis (īstajā vārdā J. Šmits), D. Ilva, E.Liedskalniņš – tēlnieks, V.Mednis – gleznotājs, L. Āboliņš – biologs, Ē.Ezerietis – ķirurgs, A.Gāters – valodnieks, ārsts, V.Greble – folkloriste. Šeit dzīvojis itāļu rakstnieks Džuzepe Tomazi di Lampedūza. Pagasts lepojas ar novadniekiem – Sarmīti Balodi (Kalnienas izloksnes vārdnīcas izstrādātāja), Raiti Apalupu (sabiedriskais darbinieks) un Ralfu Rubeni (mūziķis).

Aktuālākais par pagastu internetā: https://www.gulbene.lv/lv/nvd/ppt/196-stp