Lizuma pagasts

Pagasts: Lizuma pagasts
Iedzīvotāju skaits – 1468 
Platība - 108 km2

Vispārīgā informācija: Lizuma pagasts robežojas ar Gulbenes rajonaLejasciema, Tirzas, Druvienas un Rankas pagastiem. Cauri pagastam līkumo Gauja, uzņemot Urieksti ar Radzupīti un Saliņupīti. Ap 50% pagasta teritorijas aizņem meži.

Uzņēmējdarbība: Šodien  Lizumā sekmīgi darbojas: SIA „Avoti SWF”(kokapstrāde, mēbeļu ražošana), SIA "RAIRU" (mežizstrāde), SIA „Brīvzemnieki”, zemnieku saimniecības „Augstkalni” un „Velēna” (visas nodarbojas ar lopkopību), SIA „Dimdiņi” (dārzeņu ražošana un pārstrāde, konfekšu ražošana), i.u. „A.P.” (nestandarta mēbeļu ražošana), SIA "AVR Velēna" (autoserviss), SIA "K-Kalēji", SIA "ARO A.O."(mazumtirdzniecība). Vairāki zemnieki nodarbojas ar bioloģiskolauksaimniecību. 2008.gada pavasarī sanitāro preču ražotni Lizumā atvērusi farmācijas firma "Farmeko".

Izglītība: Pirmā skola Lizuma pagasta teritorijā atvērta 1680.gadā. Pašlaik Lizuma vidusskolā mācās 152 (uz 01.09.2012.) skolēni. Kopš 1937.gada skola izvietota Lizuma muižas pilī un kopā ar bijušajām muižas saimniecības ēkām veido pašreizējo pagasta centru. Ap pili plešas 7 ha liels parks ar dīķu kaskādi.

Kultūra: Pagastā darbojas kultūras nams un bibliotēka (izvietota administratīvās ēkas otrajā stāvā), sporta zāle. Golfa cienītāji pulcējas pļavu golfa laukumā "Siltie". 

Veselība: Pagastā darbojas aptieka un pacientus pieņem B.Mezītes ģimenes ārsta prakse, zobuārste Dace Dūrīte. 

Reliģija: Darbojas Velēnas evaņģēliski luteriskā draudze ar vadītāju Lieni Vaļģi un Lizuma (Velēnas) Romas katoļu draudze.

Kultūras un dabas pieminekļi: Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi Lizuma pagastā: Uriekstes pilskalns, Brīvzemnieku senkapi. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi: Velēnas luterāņu baznīca (1898.g.), Lizuma muižas pils (19.gs. 60.gadi) un stallis (1876.g.). Mākslas piemineklis ir arī Gosupes velna skulptūra (veidojis V.Zvaigznītis). Apsīšu Jēkaba dzimtajās mājās "Kalaņģos" 1976.gadā ierīkota piemiņas istaba, pašlaik materiāli atrodas Lizuma vidusskolas novadpētniecības muzeja telpās, bet 1982.gadā sakarā ar rakstnieka 125 gadu jubileju pie ēkas atklāta piemiņas plāksne. Komunistiskā režīma represiju upuru piemiņai par iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem uzstādīti pieminekļi Sila kapsētā un pie bijušās Lizuma dzelzceļa stacijas. Dabas parks "Augstie kalni" guvis gan orientieristu, skrējēju un soļotāju, gan sēņotāju un ogotāju piekrišanu. Lizuma pagasta teritorijā ir 18 dižkoki.

Ievērojamas personības: Ar Lizuma pagastu saistīti: literāti, žurnālisti - Riemelis Jānis, Apsīšu Jēkabs, K.Tarzieris, J.Kārstenis, V.Jākobsons, A.Roga, V.Zvaigznītis, E.Rauhvargers, mākslinieki - M.Klēbaha, K.Sebris, V.Galviņš, J.Brekte. Gleznotāja JāņaBrektes meita Ilona un viņa mazbērni Patricija un Kristians turpina mākslinieku dzimtas tradīcijas jau trešajā paaudzē. Dzimtas mājās „Saulieši” iekārtotas izstāžu telpas.

Aktuālākais par Lizuma pagastu internetā: www.lizums.lvwww.lizumavidusskola.lvwww.gulbene.lv