Litenes pagasts

Pagasts: Litenes pagasts

Iedzīvotāju skaits: 949

Platība - 127,35 km2

 

 

 

 

 

Vispārīgā informācija: Litenes pagasts atrodas Gulbenes novada ziemeļaustrumu daļā. Attālums līdz tuvākajai pilsētai Gulbenei – 18 km, līdz Rīgai – 204 km. Teritorija līdzena bez īpaši izteiktiem reljefa pacēlumiem. 54,2 % teritorijas aizņem meži, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 33,9%. Pagasta teritorijā ir Salenieku purvs – 221 ha platībā. Upe Pededze (garums – 159 km) ir iecienīta ūdens tūristu atpūtas vieta, lielākās pietekas: Sita, Guldupe, Kaugurupe, Mugurupe, Apkārtupīte. Upes baro Aiviekstes baseinu. Pagasta teritorijā atrodas 2 ezeri – Kaļņa ezers (119,5 ha) un Kaugura ezers (23,9 ha). Litenes pagasta teritorijas bioloģiskā daudzveidība ir saistīta ar valsts un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Īpašumā „Buciņi” izveidots iežogots briežu un dambriežu dārzs (110 ha).  Darbojas Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība, Latvijas Ornitoloģijas biedrības vietējās grupas vadītājs Gulbenē – Elvijs Kantāns.

 

Uzņēmējdarbība:  Šobrīd pagasta teritorijā darbojas SIA “Aptieka Litenē”, VSAC “Latgale “ filiāle “Litene” centrs ar 215 klientiem (ar garīga rakstura traucējumiem), 1 privātais veikals, veikals „Maks”, pasta nodaļa, ģimenes ārsta prakse, auto serviss "Dzeduks". Reāli darbojas apmēram 20 zemnieku saimniecības. Litenes pagasta „Kaudzītēs” 2008. gada februārī darbību uzsāka reģionālais Malienas sadzīves atkritumu poligons. Savu darbību 2011. gadā uzsāka SIA Agro 3 – biogāzes rūpnīca.

 

Izglītība: Kopš 1924. gada Litenes muižas kungu mājā bijusi skola. Laikā no 1944. līdz 1961. gadam Litenē bija vidusskola. Litenes pamatskolā 2007./2008. m.g. mācījās 90 skolēni, strādāja 14 pedagogi. Direktore no 2000. gada 1. jūlija – S.Locāne, pirms tam – ilggadējais Litenes pamatskolas direktors bija J. Zvaigzne.

No 2017. gada 1. augusta Litenes pamatskola pārtapa par Litenes sākumskolu. Sākumskolas direktore – Elita Trupavniece. 2018. gada 31. augustā skola tika likvidēta.

Ar 2019. gada 1. oktobri Litenes pirmsskolas izglītības grupa iekļauta pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolīši”. “Ābolīši” sastāvā ir arī Stāmerienas, Galgauskas un Beļavas pagastu pirmsskolas izglītības grupiņas. Iestādes vadītāja ir Ginta Ozoliņa.

Kultūra: Litenes pagasta tautas nams izveidots 19. gadsimta 20. gados bijušajā muižas klētī. Tas darbojas bez pārtraukuma līdz mūsu dienām. Pagastā no pagājušā gadsimta 80. gadiem līdz mūsdienām saglabājušās noturīgas dziedāšanas tradīcijas, teātra spēlēšana. Tautas nama vadītāja ir M.Leimane. Litenes pagasta brīvdabas estrāde „Parkalīcis” ar 1000 skatītāju vietām pēc pilnīgas rekonstrukcijas darbu atsāka 2008. gada 30. maijā. Lieliska vieta Pededzes upes krastā dažādu svētku un izklaides pasākumu rīkošanai. Blakus estrādei ir atpūtas vieta, paredzēta arī nakšņošanai ar teltīm. 2016. gadā atklātais “Sapņu templītis” jeb “Tējas namiņš” Pededzes upes zaļajā promenādē ir kāzinieku iemīļota vieta. No 1923. gada pastāv Litenes pagasta bibliotēka (vadītāja D.Dzērve). Litenes bibliotēka ir vienīgā bezmaksas publiski pieejamā elektroniskās informācijas ieguves vieta pagastā. Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums: grāmatu izsniegšana, grāmatu piegāde lasīšanai mājās, preses izdevumi, datoru un interneta izmantošana, SBA pakalpojumi, novadpētniecības materiāli, kopēšana, printēšana, skenēšana, Lursoft, Letonikas datu bāzes, literāri pasākumi, tematiskas izstādes un radošas darbnīcas, āra lasītava, āra spēļu komplekts, galda spēles. Kopš 2016. gada Litenes pagasta bibliotēkā atrodas Tūrisma informācijas punkts. Bijušajā Litenes muižas veļas mājā iekārtota sporta zāle.

Veselība: Šobrīd pagasta teritorijā darbojas SIA "Aptieka Litenē". Pacientus pieņem dakteres I.Luguzes ģimenes ārsta praksē.

Kultūras un dabas pieminekļi: Litenes muižas ansamblis – vēstures un kultūras piemineklis ar barona Volfa pili un līdz mūsdienām saglabātām muižas ēkām – klēti, stalli, „vešūzi”, kalpu, vagara, dārznieka mājām, ar parku 15,36 ha platībā. No 1925. gada pilī atradusies skola. Pagasta teritorijā atrodas 4 arheoloģijas pieminekļi – Podnieku, Lešķu, Akmeņrūča, Grīvas senkapi. Latvijas karavīru vasaras nometnes teritorija, kur 1941. gada vasarā notika nežēlīgas represijas pret Latvijas armijas virsniekiem un karavīriem. Piemiņas vieta "Sāpju siena”, kur 1989. gada decembrī tika pārapbedītas 11 nogalināto Latvijas armijas karavīru mirstīgās atliekas, Lāčplēša kara ordeņa kavaliera A.Žagara apbedījuma vieta šajā kapsētā. Nacisma upuru (ebreju) kapi Litenes silā nometņu teritorijā. Vācu karavīru apbedījumi tagadējā Litenes aprūpes centra teritorijā. Ozols, pie kura 1906. gadā tika nošauti 4 litenieši – nemieru dalībnieki. Sitas kaujas vieta pie Sitas tilta Gulbene-Balvi ceļa malā.

Litenes pagasta teritorijas bioloģiskā daudzveidība ir saistīta ar valsts un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām:

  • dabas liegums ”Sitas un Pededzes paliene” (NATURA 2000 teritorija);
  • dabas liegums „Mugurupes pļavas” (NATURA 2000 teritorija);
  • 17 mikroliegumi.

Litenes pagastā ir 3 valsts un 15 vietējās nozīmes dižkoki.

Ievērojamākās personības: A.Tullijs (1851.-1909.) – literāts, mācību grāmatu autors, skolotājs Litenes skolā; J.Brūniņš (1876.-1943.) – mācību grāmatu autors, skolotājs, Litenes folkloras pierakstītājs; J.Dievkociņš (1879.-1906.) – rakstnieks, žurnālists, no 1898. līdz 1902. gadam skolotājs Litenē; E.Balodis (1880.-1951.) – ekonomists, LU profesors; R.Liepiņš (1885.-1946.) – mācību grāmatu autors, skolotājs Litenes skolā; J.Vītoliņš (1886.-1955.) – komponists, fagotists, konservatorijas pedagogs; K.Kalnbērzs (1893.-1960.) – ārsts, medicīnas doktors; G.Upītis (1899. – 1994.) – literāts; S.Duks (1902.-1973.) – kordiriģents; A.Sudārs (1906.-1997.) – mācītājs, publicists.

 

Aktuālākais par Litenes pagastu internetā: www.litene.lv, https://www.gulbene.lv/lv/nvd/ppt/192-ltp