Litenes pagasts

Pagasts: Litenes pagasts
Iedzīvotāju skaits: 1119
Platība - 127,35 km2

Vispārīgā informācija: Litenes pagasts atrodas Gulbenes novada ziemeļaustrumu daļā. Attālums līdz tuvākajai pilsētai Gulbenei – 18 km, līdz Rīgai – 204 km. Teritorija līdzena bez īpaši izteiktiem reljefa pacēlumiem. 54,2 % teritorijas aizņem meži, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 33,9%. Pagasta teritorijā ir Salenieku purvs - 221 ha platībā. Upe Pededze (159 km garums) ir iecienīta ūdenstūristu atpūtas vieta, lielākās pietekas: Sita, Guldupe, Kaugurupe, Mugurupe, Apkārtupīte. Upes baro Aiviekstes baseinu. Pagasta teritorijā atrodas 2 ezeri - Kaļņa ezers (119,5 ha) un Kaugura ezers (23,9 ha). Litenes pagasta teritorijas bioloģiskā daudzveidība ir saistīta ar valsts nozīmes un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijām. Īpašumā „Buciņi” izveidots iežogots briežu un dambriežu dārzs (110 ha). Z/s „Sopuļi”, sadarbībā ar Nīderlandes dabas fondu un Latvijas dabas fondu, izveidots savvaļas zirgu un Hailander šķirnes govju aploks.

Uzņēmējdarbība:  Šobrīd pagasta teritorijā darbojas SIA "Aptieka Litenē", sociālais aprūpes centrs ar 314 iemītniekiem, 1 privātais veikals, veikals „Maks”, kooperatīvās sabiedrības "Klēts" un „Litenes klēts”, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, pasta nodaļa, ambulance, auto serviss "Dzeduks". Reāli darbojas apmēram 20 zemnieku saimniecības. Litenes pagasta „Kaudzītēs” 2008.gada februārī darbību uzsāk reģionālais Malienas sadzīves atkritumu poligons.

Izglītība: Kopš 1924. gada Litenes muižas kungu mājā ir skola. Laikā no 1944.-1961.gadam Litenē bija vidusskola. Litenes pamatskolā 2007./2008. m.g. mācās 90 skolēni, strādā 14 pedagogi. Direktore no 2000.g.1.jūlija - S.Locāne, pirms tam - ilggadējais Litenes pamatskolas direktors bija J. Zvaigzne. Pagasta teritorijā ir arī pirmsskolas izglītības iestāde ar 35 bērniem (vad. E.Trupavniece).

Kultūra:Litenes pagasta tautas namu izveido 19.gadsimta 20 gados, bijušajā muižas klētī. Darbojas bez pārtraukuma līdz mūsu dienām. Pagastā no pagājušā gadsimta 80.gadiem līdz mūsdienām noturīgas dziedāšanas tradīcijas, teātra spēlēšana. Tautas nama vadītāja ir M.Leimane. Litenes pagasta brīvdabas estrāde „Parkalīcis” ar 1000 skatītāju vietām pēc pilnīgas rekonstrukcijas darbu atsāka 2008.gada 30.maijā. Lieliska vieta Pededzes upes krastā dažādu svētku un izklaides pasākumu rīkošanai. Blakus estrādei ir atpūtas vieta, nakšņošanai ar teltīm. No 1923.gada pastāv Litenes pagasta bibliotēka (vad. D.Dzērve). Litenes b-ka ir vienīgā bezmaksas publiski pieejamā elektroniskās informācijas ieguves vieta pagastā. Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums: grāmatu izsniegšana, datoru un Interneta izmantošana, SBA pakalpojumi, novadpētniecības materiāli, kopēšana, printēšana, skenēšana, Lursoft, Letonikas datu bāzes. Bijušajā Litenes muižas veļas mājā iekārtota sporta zāle.

Veselība: Šobrīd pagasta teritorijā darbojas SIA "Aptieka Litenē". Pacientus pieņem dakteres I.Luguzes ģimenes ārsta praksē.

Kultūras un dabas pieminekļi: Litenes muižas ansamblis - vēstures un kultūras piemineklis ar barona Volfa pili un līdz mūsdienām saglabātām muižas ēkām - klēti, stalli, „vešūzi”, kalpu, vagara, dārznieka mājām, ar parku 15,36 ha platībā. No 1925.g. pilī atrodas skola. Pagasta teritorijā atrodas 4 arheoloģijas pieminekļi - Podnieku, Lešķu, Akmeņrūča, Grīvas senkapi. Latvijas karavīru vasaras nometnes teritorija, kur 1941.g. vasarā notika nežēlīgas represijas pret Latvijas armijas virsniekiem un karavīriem; Piemiņas vieta "Sāpju siena”, kur 1989.g.decembrī tika pārapbedītas 11 nogalināto Latvijas armijas karavīru mirstīgās atliekas; Lāčplēša kara ordeņa kavaliera A.Žagara apbedījuma vieta šajā kapsētā; Nacisma upuru (ebreju) kapi Litenes silā nometņu teritorijā; Vācu karavīru apbedījumi tagadējā Litenes aprūpes centra teritorijā; ozols, pie kura 1906.g. tika nošauti 4 litenieši - nemieru dalībnieki; Sitas kaujas vieta pie Sitas tilta Gulbenes - Balvi ceļa malā.
Litenes pagasta teritorijas bioloģiskā daudzveidība ir saistīta ar valsts nozīmes un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijām:

  • Dabas liegums ”Sitas un Pededzes paliene”( NATURA 2000 teritorija)
  • Dabas liegums „Mugurupes pļavas”( NATURA 2000 teritorija)
  • 17 mikroliegumi.

Litenes pagastā ir 3 valsts un 15 vietējās nozīmes dižkoki.

Ievērojamākās personības: A.Tullijs (1851.-1909.) - literāts, mācību grāmatu autors, skolotājs Litenes skolā; J.Brūniņš - mācību grāmatu autors, skolotājs, Litenes folkloras pierakstītājs; J.Dievkociņš (1879.-1906.) - rakstnieks, žurnālists, no 1898.g. līdz 1902.g. skolotājs Litenē; E.Balodis (1880.-1951.) - ekonomists, LU profesors; R.Liepiņš (1885.-1946.) - mācību grāmatu autors, skolotājs Litenes skolā; J.Vītoliņš (1886.-1955.) - komponists, fagotists, konservatorijas pedagogs; K.Kalnbērzs (1893.-1960.) - ārsts, medicīnas doktors; G.Upītis (1899.) - literāts; S.Duks (1902.-1973.) - kordiriģents; A.Sudārs (1906.) - mācītājs, publicists.

Aktuālākais par Litenes pagastu internetā: www.gulbene.lvwww.litene.lv