Jaungulbenes pagasts

Iedzīvotāju skaits: 1010
Platība: 91 km2

Vispārīgā informācija: Jaungulbenes pagasts sāka attīstīties 18. gadsimtā, kad Jaungulbene tika atdalīta no Gulbenes. Sakarā ar administratīvi teritoriālajiem pārkārtojumiem daļā Jaungulbenes pagasta teritorijas izveidots Līgo pagasts, daļa pievienota Daukstu pagastam, savukārt Jaungulbenes pagastam pievienots Adulienas pagasts un neliela daļa no Tirzas pagasta. Lielākā daļa Jaungulbenes pagasta atrodas Alūksnes augstienes Gulbenes paugurvalnī. Gulbenes paugurvaļņa un Adzeles pacēluma robežjoslā stiepjas iegarenu 8 kupolveida pauguru virkne – Liedeskalni. Lielākās upes – Liede, Vijata un Audīle. Ušura ezers ir 7. dziļākais ezers Latvijā.

Uzņēmējdarbība: Jaungulbenes pagastā ir vairāki desmiti zemnieku saimniecību un SIA. Nozīmīgākās: SIA „Arka” , SIA „Valpor”, SIA “AP Mežs”, SIA “Ainars Cinkuss”, SIA “DIJA 75”, z/s „Jāņi”, z/s „Rītiņi”. Ar netradicionālo lauksaimniecību nodarbojas: biškopības saimniecība „Niedras”, z/s „Rugāji”.

Izglītība: Pagasta teritorijā darbojas pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”, Gulbīša pamatskola un Sveķu pamatskola.

Kultūra: Jaungulbenes tautas nams atrodas bijušajā Dziedāšanas biedrības namā (celts 1878. gadā). Šeit darbojas sieviešu koris „Liede”, senioru vokālais ansamblis „Kamenes”, bērnu popgrupa “Dzērvenes”, folkgrupa “Dadzes” un amatierteātris “Kuriozs”.
No 1946. gada pagastā darbojas publiskā  bibliotēka. Tā ir vienīgā bezmaksas publiski pieejamās elektroniskās informācijas ieguves vieta pagastā. Bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvā: grāmatas un preses izdevumus, SBA pakalpojumus, datoru un Interneta izmantošanu, plašu novadpētniecības materiālu klāstu par Jaungulbenes pagastu, Lursoft un Letonikas datu bāzes, kā arī kopēšanas, printēšanas, skenēšanas un  brošēšanas pakalpojumus.

Veselība: Medicīnisko palīdzību pagasta iedzīvotāji saņem i/u „Jaungulbenes doktorāts”. Uz bijušās Jaungulbenes arodskolas bāzes izveidots Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas”. Darbojas i/u „Jaungulbenes aptieka”.

Kultūras un dabas pieminekļi: Valsts nozīmes dabas pieminekļi ir: Liedeskalni – pilskalns, apmetne un kulta vieta, Struņķu, Sēliešu un Liednieku senkapi. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi: Jaungulbenes muižas apbūve (19. - 20. gs.), parks ar parka arhitektūru. Nozīmīgi arhitektūras pieminekļi ir arī Gulbīša pamatskolas un Jaungulbenes tautas nama ēkas.

Ievērojamas personības: Ar Jaungulbenes pagastu saistīti daudzi ievērojami cilvēki: literāti – K.Miķelsone, L.Auza, V.Kacēna-Kalpiņa, V.Vikāne, Dz.Vārdaune; izglītības darbinieki, pedagogi – K.Dēķēns, A,Vārdaunis; lauksaimnieki – A.Jurciņš, P.Eglītis, A.Šmits; mākslinieki – E.Vārdaunis, P.Duškins, I.Ranka, J.Salmanis, u.c.

Aktuālākais par Jaungulbenes pagastu internetā: www.jaungulbene.lv,  https://www.gulbene.lv/lv/nvd/ppt/190-jp