Daukstu pagasts

Pagasts: Daukstu pagasts
Iedzīvotāju skaits: 1297
Pagasta kopējā platība: 165 km2

Vispārīga informācija par pagastu
Novadnieks - dzejnieks Jānis Plotnieks raksta:
“No dūkstīm esot piedzimušas Daukstes -
Man viņas vienmēr kalna galā stāj.
Šeit esot dubļu daudz un miglas aukstas,
Bet caur miglām karstas zvaigznes māj.”
Vārds Daukstes esot cēlies no vārda “dūkstes”. Un patiesi šajā apvidū ir diezgan maz kalnu, vairāk līdzeni klajumi un purvi, to skaitā arī Lielais Mārku purvs. Meži aizņem 50% no pagasta teritorijas. Pēc Otrā pasaules kara izveidotais pagasts robežojas ar Gulbenes pilsētu, Stradu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo pagastiem, Madonas rajonu un pa Pededzes upi ar Balvu rajonu. Lielākās apdzīvotās vietas: Daukstes, Elste, Stari, Krapa. Daukstu pagasts var lepoties ar sakoptajām druvām, ziedošām pļavām, kurās ganās prāvi ganāmpulki, augļu un ogu dārziem, ar jaunaudzēm apstādītiem mežiem, melleņu, brūkleņu un dzērveņu bagāto purvu. Tas viss, pateicoties pagasta strādīgajiem ļaudīm, kuri tur godā sentēvu aizsāktās tradīcijas.

Uzņēmējdarbība pamatā saistīta ar lauksaimniecību. Piena nozarē lielākās ir z/s „Vāverītes”, „Jaundreiņi”, „Kalnalīves”, graudkopībā SIA „ Ploskupi” un z/s „Laipas”. Vasaras mēnešos darbu skolēniem piedāvā arī dārzkopji z/s „ Pļavnieki”. Ar darba vietām pagasta ļaudis nodrošina arī SIA „Ušuru kūdra”, kokapstrādes uzņēmums „ Druvēnieki”. Pagasta teritorijā atrodas SIA „8. CBR” asvaltbetonražotne.
Par pagasta iedzīvotāju labklājību rūpējas - divi veikali, kafejnīca „Kaprīze”, atpūtas komplekss „Ferma”.

Izglītība: Pagasta bērni izglītību var iegūt Daukstes pamatskolā, skolai ir arī internāts un kopš 2007.gada mazie bērniņi var apmeklēt pirmskolas grupiņu „Bitīte”.

Kultūra: Pagastā atrodas divas bibliotēkas: Daukstu pagasta bibliotēka un Staru bibliotēka. Bibliotēkas ir vienīgās bezmaksas publiski pieejamās elektroniskās informācijas ieguves vietas pagastā. Bibliotēkas piedāvā: grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšanu uz mājām, SBA pakalpojumus, datoru un interneta izmantošanu, novadpētniecības materiālus, kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumus, datu bāzes Letonika un Lursoft. 

Veselība: Pagasta iedzīvotāji medicīnisko palīdzību saņem feldšeru un vecmāšu punktos Staros un Daukstēs, kā arī Staros vienreiz nedēļā pieņem zobārsts. Rūpējoties par to iedzīvotāju, kuri dzīvo tālāk no centra, labklājību, Krapā un Daukstēs ir iekārtoti sociālie centri, kuros ir iespējams apmeklēt dušu, izmazgāt veļu, vai vienkārši izvairīties no vientulības un satikt kaimiņus. Daukstu pagasta prioritāte - rūpes par cilvēku.

Aktuālākais par Daukstu pagastu internetā: www.gulbene.lv