Daukstu pagasts

Pagasts: Daukstu pagasts
Iedzīvotāju skaits: 1055
Pagasta kopējā platība: 16416.9 ha

Vispārīga informācija par pagastu:
Novadnieks – dzejnieks Jānis Plotnieks raksta:

“No dūkstīm esot piedzimušas Daukstes –

Man viņas vienmēr kalna galā stāj.

Šeit esot dubļu daudz un miglas aukstas,

Bet caur miglām karstas zvaigznes māj.”

Vārds Daukstes esot cēlies no vārda “dūkstes”. Un patiesi šajā apvidū ir diezgan maz kalnu, vairāk līdzeni klajumi un purvi, to skaitā arī Lielais Mārku purvs. Meži aizņem 47%, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 38% no pagasta teritorijas. Pēc Otrā pasaules kara izveidotais pagasts robežojas ar Gulbenes pilsētu, Stradu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo pagastiem, Madonas novadu un pa Pededzes upi ar Balvu novadu. Lielākās apdzīvotās vietas: Daukstes, Elste, Stari, Krapa. Daukstu pagasts var lepoties ar sakoptajām druvām, ziedošām pļavām, augļu un ogu dārziem, ar jaunaudzēm apstādītiem mežiem, melleņu, brūkleņu un dzērveņu bagāto purvu.

Uzņēmējdarbība: Daukstu pagastā piena, gaļas nozarē lielākās ir z/s “Gundegas”, z/s  „Dārziņi” un SIA “Upītes USG”, graudkopībā SIA „ Ploskupi-1”, SIA “Ozolkalni-1”, SIA “Akoti AD”, z/s „Laipas”, z/s “ Purva gals”, z/s “Spilvas-1”, z/s “Odzenieši”, z/s “Lācēni”. Augkopība un dārzeņkopība tiek attīstīta SIA “Vāveres” un SIA ”Pļavnieki”. Pirts lietu izgatavošana, zāļu vākšana, pirts rituālu izzināšana – SIA “Pirtslietu darbnīca”.  Atpūtas un atrakciju nozari attīsta SIA “Rolise” un “Corpi”. Ar darba vietām pagasta ļaudis nodrošina arī SIA „Ušuru kūdra”, kokapstrādes uzņēmums „ Sters G” un “GANCO”. Pagasta teritorijā atrodas SIA „8. CBR” asfaltbetonražotne un AS” LATGRAN”.

Par pagasta iedzīvotāju labklājību rūpējas veikals “Akoti” un atpūtas komplekss „Ferma”.

Bijušajā Daukstes pamatskolā atrodas sociālā aprūpes centra “Siltais” struktūrvienība aprūpes centrs “Dzērves”. Krapā un Daukstēs iekārtoti sociālie centri, kuros ir iespējams apmeklēt dušu un izmazgāt veļu.

Kultūra: Daukstu pagasta “Indrusalās” atrodas privātā ekspozīcija “Paaudžu satikšanās”. “Dekteru “stallī apskatāma senlietu ekspozīcija un klētī kurpīšu kolekcija “Brīnumzeme”. Daukstu pagastā darbojas lietišķās mākslas kolektīvs “Rožceliņš” un rokdarbu pulciņš “Atspolīte”. Staru kultūras namā darbojas senioru ansamblis ”Seniora” un folkloras kopa “Līgo”. Ir pieejama telpa jauniešiem, kur var sanākt kopā un lietderīgi pavadīt laiku.

Pagastā atrodas divas bibliotēkas: Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienības Daukstu pagasta bibliotēka un Daukstu pagasta Staru bibliotēka. Bibliotēkas ir vienīgās bezmaksas publiski pieejamās elektroniskās informācijas ieguves vietas pagastā. Bibliotēkas piedāvā: grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšanu uz mājām, SBA pakalpojumus, datoru un interneta izmantošanu, novadpētniecības materiālus, kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumus, datu bāzes Letonika un Lursoft.

Veselība: Pagasta iedzīvotāji medicīnisko palīdzību saņem feldšeru un vecmāšu punktos Staros un Daukstēs.

Sports: Staru sporta zālē var apmeklēt galda tenisa un volejbola nodarbības, individuāli trenažierus.

Aktuālākais par Daukstu pagastu internetā: www.gulbene.lv un www.facebook.com/search/top?q=daukstu%20pagasts