Beļavas pagasts

Pagasts: Beļavas pagasts
Iedzīvotāju skaits: 1434
Platība: 169,3 km2

Vispārīgā informācija

Beļavas pagasts atrodas Gulbenes novada Z daļā, lielākās apdzīvotās vietas ir Beļava, Ozolkalns, Pilskalns, Letes, Svelberģis. Beļavas pagasta dienvidu robeža cieši piekļaujas Gulbenes pilsētai. Šajā pagastā, kurš ir īpatnējs ar savām tik atšķirīgajām apdzīvotām vietām, atrodas Gulbenes paugurvaļņa augstākā virsotne – Beļavas jeb Kārtenes pilskalns, kas bijis viens no lielākajiem latgaļu pilskalniem apvidū. Deviņpadsmitā gadsimta vidū tika veikta viena no vērienīgākajām Zemes uzmērīšanas kampaņām jeb t.s. Strūves ģeodēziskā loka punktu uzmērīšana, kas notika arī Latvijas teritorijā. Viens no šiem punktiem atrodas Kārtenes pilskalnā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beļavas pagastā atrodas arī Lisas (Pinteļu) ezers, kurš jauks ne tikai atpūtniekiem, bet izcils ar to, ka tajā atradusies t.s. klāstu jeb latgaļu ezermītne. Ar to saistās arī vietējie nostāsti. Vēstures avotos Beļava pirmo reizi minēta 1489. gadā.

Pagasta teritorijā atrodas daudz ezeru, no tiem lielākie ir 9 ezeri: Augulienas, Pintelis, Sprīvulis, Dimdiņš, Opulītis (Apaļu ezers), Letu, Čusļu, Gribiņš, Omards. 

Pagasta centrs ir Beļavas ciematā, kurā atrodas Beļavas pagasta pārvalde, Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši”,  Beļavas tautas nams, Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība “Beļavas pagasta bibliotēka” (tās pirmsākumi meklējami jau 1908. gadā), Beļavas feldšeru un vecmāšu punkts, SIA “Avoti 93” veikals.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilskalna ciematā atrodas Beļavas muiža, turpat blakus – Pilskalna brīvdabas estrāde.

Ozolkalns, kādreizējā Blomes pusmuiža, atrodas pilskalna (Lazdukalna) pakājē, šeit ir viena no senākām cilvēku apdzīvotām vietām. Cilvēki mituši arī netālajā Līkanšu jeb Rutkastes pilskalnā, bet pretī Lazdukalnam – Pērļu kalnā atrasti akmens krāvuma kapi. Ozolkalna ciematā atrodas Ozolkalna feldšeru un vecmāšu punkts, Gulbenes novada sociālā dzīvojamā māja “Blomīte”, Ozolkalna kultūras un sporta centrs “Zīļuks”, bet Blomes muižas telpās iekārtota kordiriģentiem Imantam un Gido Kokariem veltīta ekspozīcija.

Teritoriju šķērso autoceļi Gulbene-Smiltene, Gulbene-Viļaka, šaursliežu dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne.

Uzņēmējdarbība

Beļavas pagasta teritorijā Svelberģī atrodas mazumtirdzniecības veikals “Mājai un dārzam”, kas šobrīd ir plaši augošs uzņēmums ar veikalu tīklu visā Latvijā. Svelberģī atrodas arī vairāki tehnikas rezerves daļu iegādes un pakalpojumu servisa veikali, kā arī viens no augošiem starptautiska uzņēmuma “Baltic Agro” ražas iepirkuma punktiem.

VAKS LPKS, kas atrodas Beļavas pagasta Torņkalnā,  ir Latvijas graudaudzētāju uzņēmums, kurš izveidojis sistēmu, kas saviem biedriem nodrošina izaudzētās produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju.  

Ozolkalnā darbojas metālapstrādes ražošanas cehs SIA “Kontmet”, kā arī kulinārijas cehs “Ozolkalna kulinārija”, kas piedāvā kulinārijas izstrādājumus plašā sortimentā. Automašīnu apkopi un remontu piedāvā veikt uzņēmums IK “Lego-M”.

Viens no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem pagastā, kas darbojas Beļavas ciematā, ir SIA “Avoti 93”.

Pagasta teritorijā ir 30 zemnieku saimniecības, kuru darbība joprojām ir aktīva lauksaimniecības kultūru, dārzeņu audzēšanā  un lopkopības jomā. Kā vienas no lielākajām saimniecībām ir  “Laimiņi”, “Bērziņi”, “Jaunsētas”, “Sviķi”, “Lapsukalns”, “Mili”, “Kalnasīļi”, “Purenes”.

 Letēs līdz 2010. gada novembrim darbojās sudrablapsu un polārlapsu audzētava. 

Izglītība

 Beļavas pagastā darbojas Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde ,,Ābolīši”, kas atrodas Beļavas ciemata centrā.

Pilskalna pamatskola/sākumskola, kura kopš 1952. gada nosaukta Krišjāņa Valdemāra vārdā, un mājvietu kopš 1925. gada radusi Beļavas muižas pilī, slēgta 2019. gada 30. augustā.

Ozolkalna pamatskola slēgta 2012. gada vasarā.

Kultūra

Pēc 2. Pasaules kara 1946. gadā darbību atsākusi Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība “Beļavas pagasta bibliotēka”. Bibliotēka ir vienīgā bezmaksas publiski pieejamās elektroniskās informācijas ieguves vieta pagastā. Bibliotēka piedāvā: grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšanu uz mājām, SBA pakalpojumus, datoru un interneta izmantošanu, novadpētniecības materiālus, kopēšanas, printēšanas, laminēšanas un skenēšanas pakalpojumus, datu bāzes Letonika un Lursoft.

1964. gada novembrī atklāts Beļavas tautas nams, kurā šobrīd darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Ega”, amatierteātris ,,Mistērija”, rokdarbu kopa ,,Dzīpariņš” un mākslas studija “Krāsu prieks”. Ozolkalnā kultūras un sporta centrā “Zīļuks” darbojas Ozolkalna amatierteātris “Spēlmaņi” un lietišķās mākslas pulciņš “Superzīle”.

Veselība

Beļavas ciematā un Ozolkalnā darbojas feldšeru un vecmāšu punkti.

Kultūras un dabas pieminekļi

Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi ir Beļavas muiža, Beļavas-Kārtenes pilskalns, ”Burtnieku” dzīvojamā rija, Lazdu kalns, Pērļu kalns, Rutkastes kalns, Viculaiku pilskalns, Lisas ezermītne, Andzēnu senkapi, Dumpurnieku senkapi, Jaunletu senkapi, Krimu senkapi, Kubulnieku senkapi, Liedskalnu senkapi.

Beļavas ciemata centrā pie bijušās pagasta mājas atrodas gleznotāja Leo Svempa krūšutēls (uzstādīts 1987. gadā, tēlnieks E. Melderis).

Ievērojamas personas

Beļavas pagasts lepojas ar novadniekiem, kurus pazīst Latvijā un pasaulē:

  • Nikolajs Dakers – ābeces “Pirmie soļi” autors;
  • kordiriģenti brāļi Imants un Gido Kokari;
  • Sergejs Duks – latviešu mūziķis, koru diriģents;
  • Voldemārs Irbe, Leo Svemps, Ivars Klapers – mākslinieki, gleznotāji;
  • Jānis Poļaks – koktēlnieks;
  • Vilis Lesiņš – rakstnieks.

Beļavas pagastā dzimuši septiņi Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri – Artūrs Aparnieks, Mārtiņš Gedrovskis, Roberts Līsmanis, Augusts Mētelis, Alfrēds Zaķis, Aleksandrs Žīgurs, Valdemārs Šķenders. 

 

Šodien lepojamies ar saviem bijušajiem un esošajiem sportistiem – Edgaru Maskalānu (bobslejs), Armandu Zvirbuli (brīvā cīņa), Jāni Mezīti (sprints), Lindu Savļaku (biatlons), Madaru Līdumu (biatlons), kā arī ar gleznotāju Solveigu Kļaviņu.

 

Aktuālākais par Beļavas pagastu internetā: https://www.gulbene.lv/lv/nvd/ppt/187-bp