Beļavas pagasts

Pagasts: Beļavas pagasts
Iedzīvotāju skaits: 1803
Platība: 16934 ha

Vispārīgā informācija: Beļavas pagasts atrodas Gulbenes novada Z daļā, lielākās apdzīvotās vietas: Beļava, Pilskalns, Letes, Ozolkalns, Silamala, Naglene. Beļavas pagasta dienvidu robeža cieši piekļaujas Gulbenes pilsētai. Šajā pagastā, kurš ir īpatnējs ar savām tik atšķirīgajām apdzīvotām vietām, atrodas Gulbenes paugurvaļņa augstākā virsotne-Beļavas jeb Kārtenes pilskalns, kas bijis viens no lielākajiem latgaļu pilskalniem apvidū. Beļavas pagastā atrodas arī Lisas (Pinteļu) ezers, kurš jauks ne tikai atpūtniekiem, bet izcils ar to, ka tajā atradusies t. s. klāstu jeb latgaļu ezermītne. Ar to saistās arī vietējie nostāsti. 
Pagasta teritorija bagāta ar ezeriem: Augulienas, Sprīvuļu, Opulītis, Čušļu, Letes ezeri. Pilskalnā bijušās muižas centrā ar parku 18.gs. celtajā pilī atrodas K.Valdemāra pamatskola, turpat blakus ir brīvdabas estrāde. Ozolkalns, kādreizējā Blomes pusmuiža, atrodas pilskalna pakājē, šeit ir viena no senākām cilvēku apdzīvotām vietām. Cilvēki mituši arī netālajā Līkanšu jeb Rutkastes pilskalnā, bet pretī Lazdukalnam-Pērļu kalnā atrasti akmens krāvuma kapi. Teritoriju šķērso autoceļi Gulbene-Smiltene, Gulbene-Viļaka, šaursliežu dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne. Vēstures avotos Beļava pirmo reizi minēta 1489. g. Pagasta centrā atrodas pagasta pārvalde, bērnudārzs, tautas nams, bibliotēka, veikals, pasta nodaļa.

Uzņemējdarbība: Lielākās zemnieku saimniecības: ,,Laimiņi”, ,,Bērziņi”, ,,Sviķi”, ,,Riekstusalas”, ,,Jaunsētas”, kur nodarbojas ar piensaimniecību, ,,Šķilteri” (graudkopība)” ,Dārzniecība”(dārzkopība un puķkopība).  SIA,,Vidzemes būvnieks” (celtniecība, tirdzniecība), SIA ,,Apgāde” (tirdzniecība, komersdarbība), SIA,,Mū Siers” (mājas siera darbnīca), SIA,,INUTAE” (šūšanas pakalpojumi), SIA ,,Saules 1” (kokapstrāde), degvielas uzpildes stacija ,,Virši A”, ,,Būdiņa” (riepu tirdzniecība), ,,Alfo AA” (tirdzniecība), ,,Vecviņķeles” (riepu serviss), ,,Mežābeles” (auto serviss), z/s Avoti 93 (kokzāģētava, tirdzniecība), KS LPKS ,,Vidzemes agroekonomiskā kooperetīvā sabiedrība. Letēs līdz 2010.gada novembrim darbojās sudrablapsu un polārlapsu audzētava. 

Izglītība: Beļavas pagastā ir pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zvaniņš” ,kas atrodas centrā. Pilskalnā Beļavas muižas pilī izvietota pamatskola, kopš 1952g. skolai ir K.Valdemāra vārds. Ozolkalna pamatskola slēgta 2012g. vasarā.

Kultūra: Pēc 2. pasaules kara 1947.g. darbību atsākusi Beļavas pagasta bibliotēka, 1964.gadā novembrī tautas nama atklāšana (darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Ega”, amatierteātris ,,Mistērija”, sieviešu vokālais  ansamblis ,,Trio”, rokdarbu darbnīca ,,Dzīpariņš”). Ozolkalnā Kultūras un sporta centrā ,,Zīļuks” darbojas jauniešu deju kolektīvs, Ozolkalna amatierteātris un lietišķās mākslas pulciņš.

Veselība: Pagasta centrā un Ozolkalnā darbojas feldšeru un vecmāšu punkti. Beļavas punkta vadītāja izbrauc pieņemšanās uz Letēm katra mēneša 3. ceturtdienā.

Kultūras un dabas pieminekļi: Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi ir Beļavas muiža, Beļavas-Kārtenes pilskalns, ,,Burtnieku” dzīvojamā rija, Lazdu kalns, Pērļu kalns, Rutkastes kalns, Viculaiku pilskalns, Lisas ezermītne, Andzēnu senkapi, Dumpurnieku senkapi, Jaunletu senkapi, Krimu senkapi, KUbulnieku senkapi, Liedskalnu senkapi. Beļavā pie bijušās pagasta mājas gleznotāja L.Svempa krūšutēls (1987.g. tēlnieks E.Melderis).

Ievērojamas personas: Beļavas pagasts ir bagāts ar novadniekiem, kurus pazīst Latvijā un pasaulē: mākslinieki V.Irbe, L.Svemps, skolotājs, ābeces ,,Pirmie soļi” autors N.Dakers, kordiriģenti I. un G. Kokari, S. Duks, rakstnieks V. Lesiņš, koktēlnieks I. Poļaks, mākslinieks, gleznotājs I. Klapers. Šodien lepojamies ar saviem sportistiem: Edgaru Maskalānu (bobslejs), Armandu Zvirbuli ( brīvā cīņa), Jāni Mezīti (sprints), Lindu Savļaku (biatlons), Madaru Līdumu (biatlons), kā arī ar gleznotāju Solveigu Kļaviņu.

Aktuālākais par Beļavas pagastu internetā: www.gulbene.lv