Novada pagasti

 • Beļavas pagasts

  Beļavas pagasts atrodas Gulbenes novada Z daļā, lielākās apdzīvotās vietas: Beļava, Pilskalns, Letes, Ozolkalns, Silamala, Naglene.

 • Daukstu pagasts

  Vārds Daukstes esot cēlies no vārda “dūkstes”. Un patiesi šajā apvidū ir diezgan maz kalnu, vairāk līdzeni klajumi un purvi, to skaitā arī Lielais Mārku purvs.

 • Druvienas pagasts

  Druvienas pagasts atrodas Gulbenes novada rietumu daļā pie Cēsu un Madonas novadu robežas. Tas ir viens no mazākajiem pagastiem Gulbenes novadā.

 • Galgauskas pagasts

  Galgauskas pagasts atrodas rajona rietumu daļā. Cauri pagastam tek Tirzas upe un tās pietekas – Gosupe, Vijata (Vieta), Lāčupe.

 • Jaungulbenes pagasts

  Jaungulbenes pagasts sāka attīstīties 18.gs., kad Jaungulbene tika atdalīta no Gulbenes. Lielākā daļa Jaungulbenes pagasta atrodas Alūksnes augstienes Gulbenes paugurvalnī.

 • Lejasciema pagasts

  Lejasciema pagasts atrodas Vidzemes novada ziemeļaustrumu daļā Gulbenes novadā. Lejasciema pagasts ir izveidojies ļoti skaistā vietā, divu upju - Gaujas un Tirzas satekā, mežu ielokā.

 • Līgo pagasts

  Līgo pagasts izveidojās pēc 2.Pasaules kara, atdalot šo teritoriju no Jaungulbenes pagasta. 1990.gadā Līgo ciema robežās nodibināts Līgo pagasts.

 • Litenes pagasts

  Litenes pagasts atrodas Gulbenes novada ziemeļaustrumu daļā. Attālums līdz tuvākajai pilsētai Gulbenei – 18 km, līdz Rīgai – 204 km.

 • Lizuma pagasts

  Lizuma pagasts robežojas ar Gulbenes rajonaLejasciema, Tirzas, Druvienas un Rankas pagastiem. Ap 50% pagasta teritorijas aizņem meži.

 • Rankas pagasts

  Rankas pagasta ziemeļdaļa atrodas Vidzemes augstienes Augšgaujas pazeminājumā, vidus un dienviddaļa Piebalgas paugurainē. Lielākās apdzīvotās vietas: Ranka, Gaujasrēveļi, Rēveļi.

 • Stāmerienas pagasts

  Stāmerienas pagasta ZR daļa atrodas Alūksnes augstienes Gulbenes paugurvalnī, kas DA daļā pēriet Austrumlatvijas zemienes Adzeles pacēlumā. Cauri pagasta teritorijai iet šaursliežu dzelzceļa Gulbene-Alūksne līnija.

 • Stradu pagasts

  Pagasts īpatnējs ar to, ka citas apdzīvotas vietas – Stāķi un Šķieneri ir pāraugušas vietu, kas devusi nosaukumu pagastam – Stradus. Viena no lielākajām pagasta bagātībām ir meži, kas aizņem 61% no visas pagasta teritorijas.

 • Tirzas pagasts

  Līdz 6.gs. pagasta teritorija bija sēļu apdzīvota. Līdz 14.gs. Tirzas teritorija ietilpa latgaļu Tālavas novadā. Sēļu klātbūtne ir saglabājusies tirzmaliešu un virāniešu valodas izloksnē.