Kopkrājums "Autogrāfs 2"Kluba biedru kopīgais veikums redzams pašu sagatavotajā un ar sponsoru palīdzību izdotajā kopkrājumā "Autogrāfs 2".

Šī krājuma 2009.gada papildinātu variantu varat lasīt arī elektroniski, izmantojot Adobe Acrobat Reader.

PRIEKŠVĀRDS  
CIK IZŠĶĒRDĪGS UN PIEPILDĪTS IR LAIKS  62 KB

Harijs Ozols: • fotodarbi

 48 KB, 50 KB
Guntars Godiņš: • foto • darbi  40 KB,
Daiga Kalinka: • fotodarbi  41 KB, 55 KB
Iveta Krūmiņa: • fotodarbi  58 KB, 52 KB
Arvis Degums:fotodarbi  61 KB, 42 KB
Ivars Strautiņš • fotodarbi  66 KB, 63 KB
Modris Mincenbergs: • foto • darbi  66KB,
Monta Ezergaile: • fotodarbi  64 KB, 27 KB
Guntis Kokars: • foto • darbi  51 KB,
Anita Graumane: • fotodarbi

 37 KB, 49 KB

Maija Kūle: • foto • darbi  34 KB
Daiga Sliņķe: • fotodarbi  48 KB
Evita Lūse: • fotodarbi  53 KB, 54 KB
Inta Aizkalniete: • fotodarbi  60 KB, 57 KB
Inese Tora: • fotodarbi  82 KB, 40 KB
Daina Ilva: • foto • darbi  47 KB
Ojārs Zanders: • foto • darbi  43 KB
Vija Poļaka-Rikveile: • fotodarbi  50 KB, 36 KB
Inta Vīksniņa-Driķe: • fotodarbi  50 KB, 38 KB
Visvaldis Ilva: • foto • darbi  150 KB
Ilga Krastiņa: • foto • darbi  33 KB
Zenta Strazdiņa: • foto • darbi  140 KB
Aina Vanaga: • foto • darbi  80 KB
Ilga Vītola: • foto • darbi  131 KB
Ieva Bērziņa: • fotodarbi  57 KB, 37 KB
Anita Plauča: • foto • darbi  31 KB
Ilona Vītola: • foto • darbi  21 KB
Uldis Ilva: • foto • darbi  150 KB
Ilze Groza: • fotodarbi  64 KB, 24 KB
Sarmīte Zviedre: • fotodarbi  44 KB, 43 KB
Vita Pakule: • fotodarbi  44 KB, 35 KB
Sandra Ivanova: • fotodarbi  50KB, 53 KB
Velta Kazaine: • foto • darbi  126 KB
Nadežda Lazda: • foto • darbi  104 KB
KĀDS MANĪ PLUDINA KRĀSAS  46 KB
Zane Gunika: • fotodarbi  44 KB, 25 KB
Signija Silauniece: • fotodarbi  45 KB, 33 KB
Laila Liedeskalniņa: • fotodarbi  46 KB, 23 KB
Gunita Irbe:fotodarbi  71 KB, 33 KB
Jana Igaviņa: • fotodarbi  54 KB, 55 KB
Miķelis Skopāns: • foto • darbi  117 KB
Artis Plaudis: • foto • darbi  158 KB
Andris Umurs: • foto • darbi  114 KB
Agnese Līcīte: • fotodarbi  44 KB, 52 KB
Beāte Anta Zeltiņa:fotodarbi  47 KB, 42 KB
Lelde Preise: • fotodarbi  38 KB, 19 KB
Annija Kurpniece: • fotodarbi  45 KB, 35 KB
Aisma Graumane: • fotodarbi  77 KB, 36 KB
Undīne Graumane: • fotodarbi  58 KB, 47 KB
Kristīne Kravale: • fotodarbi  44 KB, 35 KB
Amanda Zeltiņa: • fotodarbi  52 KB, 40 KB
Monta Gāgane: • fotodarbi  53 KB, 46 KB
Laura Āboliņa: fotodarbi  81 KB, 27 KB
Valters Lapsa: • fotodarbi  51 KB, 23 KB
Viktorija Petuhovska: • fotodarbi  116 KB, 37 KB
Ilze Sliņķe: • fotodarbi  57 KB, 32 KB
Jolanta Misiņa: • fotodarbi  129 KB, 41 KB
Diāna Adamoviča: • fotodarbi  107 KB, 27 KB
Līva Černoglazova: • fotodarbi  51 KB, 29 KB
Aiga Kozule: • fotodarbi  122 KB, 33 KB
Ina Garā: • fotodarbi  27 KB, 27 KB
Kristīne Petručeņa: • foto • darbi  123 KB
Evija Baltiņa: • fotodarbi  56 KB, 31 KB

Ilze Ozola: • fotodarbi

 46 KB, 38 KB
Ieva Znota: • foto • darbi  33 KB
Brenda Šopa: • foto • darbi  35 KB
Monta Upīte: • fotodarbi  54 KB, 36 KB
Māksliniece - Daiga Kalinka: ilustrācijas  294 KB