Stāstu talka

Gulbenes novada iedzīvotāju atmiņu stāsti par bērnību - stāsts par savu vārdu, skolas gaitām, dzīves apstākļiem, ikdienu, spēlēm, rotaļām un pastrādātajiem nedarbiem. Stāsti parāda novada valodas bagātību un ļauj iztēloties, kāda tolaik bijusi dzīve. Projekts atbalstīts Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”.