LAIMES BĒRNI. KOKARIEM – 100

LAIMES BĒRNI. KOKARIEM – 100

Gulbenes novada jauniešu redzējums par Imanta un Gido Kokaru dzīvi un daiļradi atspoguļots četrās video īsfilmās.

Atzīmējot leģendāro kordiriģentu Imanta un Gido Kokaru simtgadi, 2021. gada vasarā projekta “Laimes bērni. Kokariem – 100” ietvaros tika apzināti brāļu Kokaru laikabiedri. Veikto interviju un savākto materiālu apkopojums skatāms ceļojošajā izstādē “Laimes bērni. Kokariem – 100”, kā arī Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads -> Digitālās izstādes. Projektā iesaistījās un darbojās novada jaunieši, kuri, izmantojot iegūtos nepublicētos materiālus un atmiņu stāstus, izveidoja četras video īsfilmas.

Projekts “Laimes bērni. Kokariem – 100”  guvis atbalstu Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021”.