“Dzejnieks no Dieva žēlastības – VILIS ZVAIGZNĪTIS dzejā, mākslā un dzīves ceļos”

Atzīmējot neparastā lizumnieša, tēlnieka un literāta Viļa (Vilhelma) Zvaigznīša 110. dzimšanas dienu, Gulbenes novada bibliotēka ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 2023. gadā izdevusi grāmatu “Dzejnieks no Dieva žēlastības – VILIS ZVAIGZNĪTIS dzejā, mākslā un dzīves ceļos”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāmatā lasāms bijušā lizumnieša Jura Zaķa pētījums par V.Zvaigznīša dzīvesgājumu, kā arī V.Zvaigznīša dzejas un prozas darbu izlase, fragmenti no dienasgrāmatām, apskatāmas viņa tēlniecības darbu fotogrāfijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta ietvaros ierakstu studijā “KlausāmNAMI” tapuši grāmatas fragmentu audio lasījumu ieraksti. Fragmentus lasa Mikus Rotavots.

Ieskats grāmatā “Dzejnieks no Dieva žēlastības – VILIS ZVAIGZNĪTIS dzejā, mākslā un dzīves ceļos”:

Ievads

Ir cilvēki, kuri nedrīkst zust no ļaužu piemiņas

Karagūstekņu likteni noteica

Mācoties Lizuma pagastskolā

…iecerēju būt dzejnieks

Viļa mūža sapnis

Bez literārajiem sacerējumiem un publicistikas

Gosupes atvarā1    Gosupes atvarā2   Gosupes atvarā3

Gadu desmitiem ilgi uz “Zemgaļu” mājām

Mīļa viņam bija visa dzīvā radība1  Mīļa viņam bija visa dzīvā radība2   Mīļa viņam bija visa dzīvā radība3

Sievietes skaistumu Vilis bieži uzlūkoja

Atgriezāmies no filmas “Tālās zvaigznes gaisma”

Princesīte1  Princesīte2   Princesīte3   Princesīte4  Princesīte5

Teika par Gosupes velnu1   Teika par Gosupes velnu2   Teika par Gosupes velnu3

Bērnības ciemos

Tu mana māsa, vientulība

Tu

Kad virši zied

Mātes tītavas

Pēc salnas naktīm

Medības

Par cilvēku būt vairs nevēlos

Gaiša stunda