Gulbenes novads senajās fotogrāfijās

Projekta „Gulbenes novada personu un vietu datu bāze” mērķis - saglabāt novada vēsturi tieši caur fotogrāfijām, jo tās ir savdabīgs sava laika atspulgs, piedeva citām liecībām un dokumentiem. Kolekcijā apkopoti fotouzņēmumi par novada vēsturi, cilvēkiem un notikumiem laika posmā no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 40. gadiem.

Kolekciju var aplūkot šeit.