Gulbenes novads fotogrāfijās (1949-1989)

Projekta „Fotogrāfiju un atmiņu stāsti” mērķis savākt, digitalizēt un padarīt plašāk pieejamas fotogrāfijas, diapozitīvus, foto filmiņas un cilvēku atmiņas par laika posmu no 1949. līdz 1989.gadam un sekojošām tēmām:

  • sabiedriskā dzīve (paražas, mode, profesijas),
  • kultūras dzīve (pašdarbības kolektīvi, pasākumi),
  • ekonomika (kolhozi, ražošana, pilsētas un ciemu attīstība),
  • izglītība (skolas, izlaidumi, salidojumi),
  • dabas un kultūrvēstures objekti.

Kolekciju var aplūkot šeit.