Arheoloģija

Valsts aizsardz. Nr. Pieminekļu vērtības grupa Pieminekļu veids [* - kustamie piemineklļi]

Pieminekļu nosaukums

Pieminekļu atrašanās vieta Pieminekļu (notikumu) datējums
796. Valsts nozīmes Arheoloģija Lisas ezera mītne Gulbenes raj., Beļavas pag., Lisas ezera Z galā  
797. Valsts nozīmes Arheoloģija Andzēnu senkapi (Kara kapi) Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Andzēniem  
798. Vietējās nozīmes Arheoloģija Atvašu svētliepas – kulta vieta Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Atvasēm  
800. Valsts nozīmes Arheoloģija Liedskalnu senkapi (Kantora kalns, Kapu kalns) Gulbenes raj., Beļavas pag., pie bij. Beļavas pamatskolas  
799. Vietējās nozīmes Arheoloģija Beļavas senkapi (Planku kalns, Zviedru kapi) Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Ceriņiem  
801. Valsts nozīmes Arheoloģija Beļavas pilskalns Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Ilgupjiem  
802. Vietējās nozīmes Arheoloģija Juru upurozoli – kulta vieta Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Juriem  
803. Valsts nozīmes Arheoloģija Krimu senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Krimiem  
804. Valsts nozīmes Arheoloģija Kubulnieku senkapi (Priedes kalniņš) Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Kubulniekiem  
805. Valsts nozīmes Arheoloģija Lazdu kalns – pilskalns un senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Lazdukalniem  
806. Vietējās nozīmes Arheoloģija Upurkalniņš – kulta vieta Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Līgotņiem  
807. Valsts nozīmes Arheoloģija Pērļu kalns - senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Pērļukalniem  
808. Vietējās nozīmes Arheoloģija Putniņu senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Putniņiem  
809. Valsts nozīmes Arheoloģija Bērzu kalniņš - senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Veccīruļiem  
810. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rožu kalns – baznīcas un kapsētas vieta Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Veccīruļiem  
811. Vietējās nozīmes Arheoloģija Vecmeišu viduslaiku kapsēta Gulbenes raj., Beļavas pag., pie Vecmeišiem  
812. Valsts nozīmes Arheoloģija Dumpurnieku senkapi Gulbenes raj., Beļavas pag., starp Dumpurniekiem un Dumpjiem  
813. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaunletu senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Beļavas pag., starp Jaunletēm un Velmaņiem  
814. Valsts nozīmes Arheoloģija Rutkastes kalns - pilskalns Gulbenes raj., Beļavas pag., starp Līkanšiem, Rutkastēm un Vārpām  
815. Valsts nozīmes Arheoloģija Kanderu senkapi (Kapu kalns) Gulbenes raj., Daukstu pag., pie Kanderiem  
816. Valsts nozīmes Arheoloģija Priedkalnu senkapi Gulbenes raj., Daukstu pag., pie Priedkalniem  
817. Valsts nozīmes Arheoloģija Rāviju senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Daukstu pag., pie Rāvijām un Priedniekiem  
818. Valsts nozīmes Arheoloģija Rožkalnu Raganas akmens – kulta vieta Gulbenes raj., Daukstu pag., pie Rožkalniem  
819. Valsts nozīmes Arheoloģija Zaļumu senkapi (Krapes Kapu kalns) Gulbenes raj., Daukstu pag., pie Zaļumiem  
820. Valsts nozīmes Arheoloģija Krapas pilskalns Gulbenes raj., Daukstu pag., starp Liepiņām un Purmaļiem  
821. Vietējās nozīmes Arheoloģija Silmaču viduslaiku kapsēta Gulbenes raj., Druvienas pag., pie Silmačiem  
822. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ziemeļu senkapi Gulbenes raj., Druvienas pag., pie Ziemeļiem  
823. Valsts nozīmes Arheoloģija Narātu senkapi (Kara kapi) Gulbenes raj., Galgauskas pag., pie bij. Narātiem  
825. Valsts nozīmes Arheoloģija Bļodas kalns - pilskalns Gulbenes raj., Galgauskas pag., pie Kaijām  
826. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ausenes pilskalns Gulbenes raj., Galgauskas pag., pie Lazdukalniem  
827. Valsts nozīmes Arheoloģija Ticānu senkapi (Kara kapi) Gulbenes raj., Galgauskas pag., pie Ticāniem  
828. Valsts nozīmes Arheoloģija Gulbenes viduslaiku pils Gulbenes raj., Gulbene, Krustalīces upes krastā  
829. Vietējās nozīmes Arheoloģija Aizupju senkapi Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., pie Auzupjiem  
830. Valsts nozīmes Arheoloģija Liedes kalni – pilskalns, apmetnes un kulta vieta Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., pie Kalnakalviešiem  
831. Valsts nozīmes Arheoloģija Struņķu senkapi (Akmens krasti) Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., pie Struņķiem  
832. Valsts nozīmes Arheoloģija Sēliešu senkapi Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., starp Aizupjiem un Sēliešiem  
833. Valsts nozīmes Arheoloģija Liednieku senkapi Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., starp Liedniekiem un Sauleskalniem  
834. Valsts nozīmes Arheoloģija Aļļu senkapi (Kapu kalns) Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Aļļiem  
836. Valsts nozīmes Arheoloģija Ceļmalnieku senkapi Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Ceļmalniekiem  
837. Vietējās nozīmes Arheoloģija Ģindu senkapi Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Ģindiem  
838. Valsts nozīmes Arheoloģija Krāču pilskalns Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Lejaskrācēm  
839. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lināju senkapi Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Linājiem  
840. Vietējās nozīmes Arheoloģija Zviedru ceļš Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Linājiem  
841. Valsts nozīmes Arheoloģija Melderu senkapi Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Melderiem  
842. Vietējās nozīmes Arheoloģija Senkapi Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie pienavotas  
835. Vietējās nozīmes Arheoloģija Poļu viduslaiku kapsēta Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Puidzuļiem  
843. Valsts nozīmes Arheoloģija Vigubu senkapi Gulbenes raj., Lejasciema pag., pie Vigubiem  
844. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bozenieku viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Gulbenes raj., Lejasciema pag., starp Krampāniem un Bozeniekiem  
847. Valsts nozīmes Arheoloģija Akmeņrūču senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Litenes pag., pie Akmeņrūču strauta ietekas Sitas upē  
848. Valsts nozīmes Arheoloģija Podnieku senkapi (Kapu kalniņš) Gulbenes raj., Litenes pag., pie Siliņiem  
849. Valsts nozīmes Arheoloģija Lešķu senkapi (Kapu tīrums) Gulbenes raj., Litenes pag., starp Lešķiem un Jaunlešķiem  
845. Valsts nozīmes Arheoloģija Ušuru senkapi (Kara kapi) Gulbenes raj., Līgo pag., pie Ezeriešiem  
846. Valsts nozīmes Arheoloģija Ušuru esera mitne Gulbenes raj., Līgo pag., Ušuru ezera Līņsalā  
850. Vietējās nozīmes Arheoloģija Bricu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Gulbenes raj., Lizuma pag., pie Briciem  
851. Valsts nozīmes Arheoloģija Brīvzemnieku senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Lizuma pag., pie Brīvzemniekiem un Lejiešiem  
852. Valsts nozīmes Arheoloģija Uriekstes pilskalns Gulbenes raj., Lizuma pag., pie Lāčukaktiem un Zemgaļiem  
853. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pietiņu senkapi Gulbenes raj., Lizuma pag., pie Pietiņiem  
854. Vietējās nozīmes Arheoloģija Rankas viduslaiku baznīcas vietas Gulbenes raj., Rankas pag., pie Bierņiem  
855. Vietējās nozīmes Arheoloģija Brantu senkapi Gulbenes raj., Rankas pag., pie Dārziņiem (Brantiem)  
856. Vietējās nozīmes Arheoloģija Kalnakaudžu senkapi (Miroņkalniņš) Gulbenes raj., Rankas pag., pie Kalnakaudzēm  
857. Vietējās nozīmes Arheoloģija Pāpānu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Gulbenes raj., Rankas pag., pie Pāpāniem  
858. Valsts nozīmes Arheoloģija Sejatu senkapi (Krakaliņš) Gulbenes raj., Rankas pag., pie Rudeņiem  
859. Valsts nozīmes Arheoloģija Silaješku pilskalns (Velna kalns) Gulbenes raj., Rankas pag., pie Sileniekiem  
860. Vietējās nozīmes Arheoloģija Veczīladžu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Gulbenes raj., Rankas pag., pie Veczīladžiem  
861. Valsts nozīmes Arheoloģija Kaudžu pilskalns Gulbenes raj., Rankas pag., starp Pilskaniem un Tīrumsiliešiem  
862. Valsts nozīmes Arheoloģija Skolu senkapi Gulbenes raj., Stāmerienas pag., pie Skolām  
863. Valsts nozīmes Arheoloģija Smoņu senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Stāmerienas pag., pie Smiltniekiem (bij. Smoņiem)  
864. Valsts nozīmes Arheoloģija Antanu senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Stradu pag., pie Antaniem  
865. Valsts nozīmes Arheoloģija Jaunpommeru senkapi (Zviedru kapi) Gulbenes raj., Stradu pag., starp Jaunpommeriem Aizpuriem un Kapeniešiem  
866. Valsts nozīmes Arheoloģija Jāņukalns Lielais akmens – kulta vieta Gulbenes raj., Tirzas pag., pie Jāņukalniem  
867. Vietējās nozīmes Arheoloģija Lejasvīndedžu viduslaiku kapsēta Gulbenes raj., Tirzas pag., pie Lejasvīndedžiem  
868. Valsts nozīmes Arheoloģija Tirzas svētavots – kulta vieta Gulbenes raj., Tirzas pag., pie Zvanulejām  
869. Valsts nozīmes Arheoloģija Zvanuleju senkapi Gulbenes raj., Tirzas pag., pie Zvanulejām  
870. Vietējās nozīmes Arheoloģija Niedru viduslaiku kapsēta (Nāves priedes) Gulbenes raj., Tirzas pag., starp Niedrēm un Pumpuriem  
871. Valsts nozīmes Arheoloģija Tirzas viduslaiku pils Gulbenes raj., Tirzas pag., Tirzas muižā