Uriekstes pilskalns

Uriekstes pilskalns atrodas Lizuma pagastā, nomaļā, mežainā apvidū Uriekstes upes stāvajā labajā krastā ap 800m uz ZR no Lāčkaktu mājām.

Pilskalns celts ap puskilometru garā, līdzenā uzkalnā, kas stiepjas no dienvidrietumiem uz ziemeļaustrumiem. Gar rietumu un ziemeļu pusi šim uzkalnam, kurš ir ap 13 m augsts, tek pa pļavu, pieglauzdamās kalna pakājei, Uriekstes upīte.

Nogāzes dabīgi stāvas, bez papildus nocietinājumiem. Virzienā uz A plakums kļūst zemāks par ~1m, upe atvirzās tālāk uz A, tāpēc pilskalna austrumu nogāze ir lēzenāka un zemāka. Šī pilskalna puse papildus nocietināta ar grāvi, izplūdušu, līdz 6m platu valni, aiz kura atkal bijis grāvis, kas tagad tikko samanāms un ir ap 50cm dziļš. Šāda aizsardzības sistēma ieloko visu pārējo plakumu, jo DA pusē nogāze ir pavisam lēzena, bet dienvidos pilskalna plakums vienā līmenī ar pārējo augstieni. Grāvji un vaļņi D pusē ļoti izplūduši un aizmilzuši. Rietumos nocietinājumi izbeidzas stāvajā Uriekstes krastā.

Pilskalna plakums ir izlīdzināts, vietām nelielas, aizmilzušas bedres. Kultūras slānis nav konstatēts, zem sūnām atsedzas pelēcīga smilts. Viss pilskalns un tā apkārtne apaugusi eglēm un priedēm, pamežā sāk augt arī jaunas eglītes, tāpēc piemineklis diezgan slikti pārskatāms. Jaunu postījumu nav.

Ļaudis teic, ka kalnā kādreiz pils esot stāvējusi.

Tomēr zemais, mežainais novietojums un vājie zemju darbi liek šo pilskalnu pieskaitīt kara paslēptuvēm.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.