Rutkastes pilskalns

Rutkastes pilskalns atrodas Beļavas pagastā, pie ceļa uz Tirzu un Lejasciemu.

Rutkastes kalns ir neliels ap 12 m augsts apaļš uzkalns, apņemts lēzeniem laukiem. Jau notālēm šis kalns redzams kā augstākā apkārtnes vieta.
Plakums gandrīz gluži apaļš ar 1 m kumpumu 30 m caurmērā.

Kādi 4 m zemāk par plakumu, ap kalnu iet izplūdusi terase. Var nojaust, ka kalns kādreiz ticis arts, kaut gan neviens to vairs neatceras. Pa terasi kādreiz gājis kopts celiņš, kas tagad gandrīz aizaudzis.

Uzbedumu, grāvju un ieeju nav. Zeme sastāv no grants, tādēļ pilskalnam sānos redzamas izgrābtas lielas bedres.

Mītņu kārta ap 0,25 m bieza, un satur nevirpotu trauku atliekas, ogles un kaulus. Stāsta, ka rokot esot atrastas vara naudiņa un cilvēku galvas kausi. Šīs ziņas norāda, ka kalns kādreiz lietots arī kā kapsēta.

Kalnam ziemeļos neliels muklājs, kurš senāk bijis neaizaudzis ūdens. Gar pakāji ieartas druvas.

Šis mazais pilskalniņš pieskaitāms īsti vecām apcietinātām dzīves vietām. Tas ir tik mazs, ka kādu aizsargājošu lomu tam nevar piedēvēt.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.