Pilskalns pie Silaješkām

Šo pilskalnu, kas atrodas Rankas pagasta valsts mežā, tālākā apkārtnē dēvē par "Velna kalnu". Tas stāv Kubules strauta labā pusē, 0,5 km dienvidaustrumos no Silaješkas mājām. Šai vietā Kubule, izlauzusies cauri 30 m augstiem smilšu kalniem, tek pa platu ieleju, kurā ir slapjas pļavas.
Smilšainā augstiene apaugusi ar mežu un aizņem vairākus kvadrātkilometrus. Vienā no smilšu pauguriem, kas kraujāk izvirzās pret upīti, ar zemju rakumu palīdzību ierīkots apcietinājums. Tas aizņēmis paugura līdzeno virsmu, kas dažus metrus nolaidena pret rietumiem un ar nelielu ieleju vidū. Kalna ziemeļpusē stāvs kritums uz upes pusi, bet dienvidos kalns visai lēzeni krizdams, savienojas ar pārējo augstieni. Šo lēzeno pusi nācies nocietināt ar trijiem grāvjiem. Visdziļākais ir plakumam tuvākais jeb pirmais grāvis, kura dziļums ap 2 m. Aiz tā otrais grāvis ir tikai 0,5 m dziļš, kamēr trešo grāvi, kas stāv aiz otrā ap 10 m attālu, tikko var samanīt irdenās smiltīs un sūnās. Pirmajam un otrajam grāvim plakuma pusē nelieli uzbedumi. Pār šiem zemju darbiem ved divas ieejas - viena dienvidaustrumos, bet otra - dienvidrietumos.

Kalnam niecīga mītņu kārta, kas tikai dažās vietās nokrāsojusi pelēku sarkano smilti. Atrasti bezripas darinātu trauku drumslas, akmeņi, gan veseli, gan dauzīti, un šur tur pa ogļainam laukumiņam. Domājams, ka pilskalna zeme maz apdzīvota. Kalna formas labi uzturējušās un skaidri vēl redzams, ka visi trīs žogi, vai citādas ierīces ir gājušas arī gar stāvajām kalnmalām ziemeļpusē. 
Plakumā dažādas bedres; dažas starp tām četrstūrainas. Tāds ir arī grāvis ar kuru pirms 20. g. Rankas muižas īpašnieks esot pārracis pilskalna plakumu.

Kalns apaudzis ar mežu, mētrām un sūnām. Apkārtne vienos mežos, it īpaši uz rietumiem. Pēc sava rakstura šis ir viens no lielākiem pagaidu apcietinājumiem, kas noderējis kā paslēptuve kara laikos.

Nekādi nostāsti laužu mutēs vairs nav uzglabājušies par šo vietu.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.