Kaudžu pilskalns

Kaudžu pilskalns atrodas Rankas pagastā, 1 km ziemeļrietumos Pilskalnu mājām, kuras robežas tieši pieskaras šim pilskalnam. Pilskalns atrodas augstā Gaujas krastā labajā pusē netālu no pašas Gaujas. No augstā krasta šeit atšķīlies savrups uzkalniņš, kas vāji savienojies ar pārējo krastmalu, un viņā ierīkots pilskalns. Kalns iegareni apaļš un izstiepts ziemeļu - dienvidu virzienā. No kalna pakājes plakums ap 20 m augsts, līdzens, pret vidu ielejots. Plakuma dienvidu galā uzmests uzbedums ap 2 m savā augstākajā vietā. Ziemeļos, šaurākā plakuma galā, arī 1 m augsts uzbedums. Visapkārt kalna sānus apņem ierakums, kuram ārpusē uzbedums. No grāvja dibena līdz uzbeduma virsai ap 1 m.

No dienvidiem uz plakumu ved ieeja, kas citur bijusi grūtāk ierīkojama. Zeme smilšaina un pārklāta spēcīgu mītņu kārtu, kura dažās vietās sniedzas 1 m dziļumā. Mītņu kārta bagāta oglēm, lauskām, akmeņiem, kauliem. Stāsta, ka vecais Rankas lielskungs esot kalnā racis un atradis zelta pakavu (saktu?). Dažas bedres pilskalna plakumā arī norāda uz tamlīdzīgiem rakumiem. It paši izrakņāti uzbedumi, kā tas parasts arī citos pilskalnos. Citādi kalns uzglabājies samērā vesels un nenoarts. Tas apaudzis ar vecu brikšņainu mežu, kurā daudz paparžu un lielu paegļu. No ziemeļu uzbeduma atklājas jauki skati uz Gauju un tās ieleju.

Pie tuvējām Kelmeņu mājām atrasti cilvēku kauli. Runā, ka tur senāk esot bijusi muižiņa un tai esot kāds sakars ar aprakstīto pilskalnu.

Kaudžu pilskalnā esot senāk pils stāvējusi. Pils pagrabos, kas esot kalna iekšienē, glabājoties zelta nauda.

Pēc sava ārējā veida šis pilskalns pieskaitāms kādreizējiem administratīviem centriem.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.