Bļodas kalns - pilskalns

Bļodas kalns atrodas ap 2 km uz dienvidrietumiem no Veišiem tā sauktajā Vietassilā Galgauskas pagastā. Pirmās ziņas par Bļodas kalnu kā pilskalnu iegūtas tikai 1986.gadā. Bļodas kalns ir 5 - 6 m augsts kalns, kuru no visām pusēm ietvēra purvainas lejas (daļa purvāju tagad nosusināti). Bļodas kalns bija apaudzis priedēm, bet tās 1985.gadā nocirstas.

Kalna plakumu, kura caurmērs ap 40 m, ieloko ap metru augsts lēzens valnis, kas visaugstākais ir rietumu pusē. Šis apļveida valnis arī kalnam devis nosaukumu - Bļodas kalns.

Pilskalnu veido viegla dzeltena smilts, kurās vietām sastopamas atsevišķas oglītes. Ieejas vieta pilskalnā varēja būt bijusi no ziemeļu puses, kur pāri pār staignāju ved zemes mēle.

Bļodas kalna R valnī bija no akmeņiem māla javā izbūvēta caurmērā 0,7 m liela akmens velvīte, kas tagad iznīcināta.

Pēc teikas kalnā nogrimusi baznīca.

Kultūrslāņa trūkums liedz izteikt kādus spriedumus par pieminekļa datējumu, tomēr kopumā Bļodas kalna nocietinājuma veids Latvijas pilskalniem nav raksturīgs. Pēc sava izskata tas atgādina austrumbaltu teritorijās sastopamos tā sauktos purva pilskalnus.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.