Lizuma pils

Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis

Pils būvēta ap 19. gs. vidu, tā ieturēta angļu gotikas stilā.

Pils pamatā taisnstūrveida divstāvu korpuss ar puspagrabu un divslīpju kārniņu jumtu. Ziemeļrietumu stūrī piebūvēts sešstūrains tornis ar ieejas portālu, ko rotā četrkantaini mūra stabi ar piramidālu noslēgumu. Pirmajos trijos stāvos tornim ir spilgti izteiktas gotiskās logailas, ceturtajā stāvā tiem ir pusaploces forma, bet piektā stāva katrā skaldnē - taisnstūra dubultlogs. Torni veido dekoratīvs noslēgums ar dzeguļiem. Vēl ziemeļu gala fasādē virs cokolstāva uzbūvēts vaļējs balkons, bet ziemeļaustrumu stūrī - astoņstūrains slēgts balkons ar gotiskām logailām. Pagalma pusē ir galvenā ieeja ar balkonu un plašām kāpnēm. Dienvidaustrumu stūrim piekļaujas vienstāva piebūve ar atsevišķu divslīpju jumtu. Rietumu fasādi piecu logailu platumā rotā trīsstāvu rizalīts, ko noslēdz pakāpienveida zelminis ar dzeguļiem. Rizalīta 2. stāva augstumā izbūvēts vaļējs balkoniņš. Cokolstāva apdarei izmantota rustikas stilizācija, bet fasādei - apmetuma profilējumi.

Saimnieciskiem nolūkiem pilij tika būvēts plašs, velvēts puspagrabs pa visu cokolstāvu.
Oriģinālais interjers vislabāk saglabājies Zilajā zālē. Tās apdari veidojis Aleksandrs Knoke. Zāle rotāta ar koka paneļiem, palodžu augstumā tie veidoti kā rāmis ar piramīdveida pildiņu. Sienās iebūvēti skapji, durvis apdares ziņā līdzīgas sienu paneļiem. Virs paneļsienas apmetuma lauzumu ietver apmale - koka rāmis. Griestu izliekums noformēts ar konsolēm, kas sākas virs dzegas un nobeidzas ar čiekuriņu. Griesti kasetēti, krustpunktu vietās rotāti ar nelielu čiekuriņu.
Arī pārējās telpās daļēji saglabājušās dekoratīvo pildiņu durvis un oriģinālā sienu un griestu apdare.

Pils atrodas parkā, tā platība ap pieci hektāri. Pils parku rotājuši četri dīķi, te bijušas sastopamas vietējās, gan eksotisku koku un krūmu sugas.

1937.gadā pilī savu darbību uzsāka pamatskola, bet kopā 1957.gada tur atrodas vidusskola.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.