Tirzas luterāņu baznīca

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Tirzas luterāņu baznīca ir vecākais dievnams Gulbenes rajonā. 1823.gadā pēc arhitekta F. Zīgeļa projekta sākās Tirzas baznīcas celtniecība pakalnā tieši pretī vecās baznīcas ēkai. Iesvētīta pēc trīs gadiem 1826.gada 25.jūlijā, Jēkaba dienā. Piedalījies arī Vidzemes ģenerālsuperintendants Zontāgs un 17 mācītāji. Tā ir vienjoma halles tipa balti apmesta laukakmeņu un ķieģeļu mūra baznīca ar divslīpju kārniņu seguma jumtu un divpakāpju četrstūra zvanu torni ar astoņstūra smaili. Baznīcai ir klasicismam raksturīga fasāžu dekoratīvā apdare. Ieejas portiks ar trīsstūrveida zelmini balstīts uz četrām joniskām kolonnām. Fasāžu apdarē izmantotas profilētas dzegas, pilastri, zobinājumi un triglifu joslas. Logi ir deviņrūšu ar dekoratīvu dalījumu augšdaļā. Interjerā izmantota klasicismam raksturīgākie apdares elementi - pilastri, profilētas dzegas u. c. Novadnieks, dzejnieks Poruku Jānis to sauca par Tirzas balto baznīcu. "Aiz apšu birzēm sārtām tur kalnā dievnams spīd" - tā baznīcu dzimtenē atcerējās dzejniece Elza Ķezbere. Baznīca savu darbību nekad nav pārtraukusi. Ērģeles uzstādītas 1835.gadā. 1926.gada 19.jūlijā notikuši 75 gadu pastāvēšanas svētki. 1976.gada 20.jūnijā atzīmēta 150 gadu jubileja, bet 1996.gada 19.jūlijā - 170 gadu jubileja.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.