Sv. Jāņa Kristītāja baznīca

 

Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

19. gadsimta vidū tika uzcelta pareizticīgo baznīca Tirzas upes labajā krastā, Galgauskā. Baznīca pamesta kopš 80. - ajiem gadiem, pašlaik diezgan sliktā stāvoklī. Labi ieskatoties, tikai zvanu torni var pamanīt virs koku galotnēm. Ēka ieaugusi pamežā. Interjera detaļas nav saglabājušās, izņemot daļēji izpostītas 2 - as podiņu krāsnis, dekoratīvu koka margojumu un griestu gleznojumus. Plānojuma struktūra, kā arī ļoti bagātīgais ārējais, dekoratīvais noformējums vēl ir saglabājies. Aiz baznīcas ir baronu Mengdenu dzimtas kapi.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.