Stāmerienas baznīca

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Tā ir vienīgā pareizticīgo baznīca Gulbenes rajonā. Stāmerienas Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca iekļaujas Stāmerienas muižas apbūves kompleksā. Nepieciešamību celt pareizticīgo baznīcu noteica tas, ka daļa pagasta iedzīvotāju bija pārgājuši pareizticībā un šai ticībai piederēja arī muižas īpašnieka Johana Gotlība fon Volfa sieva Sofija Potjomkina. Pirms šīs baznīcas Stāmerienā pastāvēja tās priekštece - neliela koka ēka ar 250 dievlūdzēju vietām. Nekvalitatīvu būvmateriālu izmantošanas dēļ tā ātri nolietojās. Jaunās pareizticīgo baznīcas pamatu likšanas svinības notika 1902.gada 29.jūnijā, bet tās celtniecība pabeigta 1904.gadā. Šajā laikā arī nojaukta vecā baznīca. Jaunajā dievnamā bija paredzētas 650 - 700 vietas un tās celtniecība izmaksāja vairāk nekā 35000 rubļu. Pēc 2.Pasaules kara dievkalpojumi tika pārtraukti un baznīcā ierīkota noliktava.

Baznīca veidota klasicisma manierē ar askētiskiem dekoriem. Tai ir apzeltīti krusti virs sudraba plātnēm apkaltiem kupoliem, krustos iestrādāti lieli kalnu kristāli.

1980.gadu beigās, Kultūras fonda ierosmē, uzsākti baznīcas atjaunošanas darbi ar mērķi ierīkot tajā nelielu koncertzāli. Līdzekļu trūkums traucēja šo nodomu īstenot līdz galam.

1995.gada nogalē Stāmerienā savu darbību atjaunoja pareizticīgo draudze, kura apņēmusies ēku savest kārtībā. 1995.gada 3.decembrī, pēc daudzu gadu pārtraukuma, notika pirmais dievkalpojums, ko vadīja tēvs Vladimirs. Tas bija iespējams, ieguldot rūpīgu un lielu darbu, darot to ar ticību, cerību un mīlestību.

Baznīcas darbību ierosināja atjaunot Stāmerienas pagasta priekšsēdētājs Zintis Vībāns, atbalstīja arī deputāti, bet enerģiski pie darba ķērās Aleksandrs un Irina Sazonovi.

2001.gadā pēc draudzes iniciatīvas atjaunoja baznīcas jumta, kupolu segumu. Tika iesākta un nākošajā gadā pabeigta ēkas fasādes rekonstrukcija. Baznīcai tika uzstādīts zvans, kas izgatavots Minskas metālliešanas rūpnīcā pēc speciāla pasūtījuma.

2002.gada 29.jūnijā baznīcai apritēja 100 gadi, kopš ielikts ēkas pamatakmens.

2003.gadā baznīcā autentiski atjaunoja grīdas segumu no krāsainām flīzēm.

2004.gada 6.jūnijā apritēs 100 gadu, kopš baznīca iesvētīta. Pēc ainavu arhitektes E.Vīksniņas projekta tiks apzaļumota baznīcas apkārtne. Paredzēts baznīcas apkārtni tuvināt tā kādreizējam veidolam, tiks ierīkota sēta, pretī ieejai baznīcā - vārti, iekopts zālājs ar dažādiem kokiem un dekoratīviem krūmiem un dzīvžogu.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.