Jaungulbenes baznīca

Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Līdz 1936.gadam Gulbenē pastāvēja tikai viena draudze, tad to sadalīja Jaungulbenes un Vecgulbenes draudzēs, bet ar kopīgu baznīcu. 
Jaungulbenes baznīca uzcelta 1864.gadā. 1990.gadā Jaungulbenē atjaunoja baznīcu. Uz baznīcu ceļš ved cauri Jaungulbenes pils parkam, pa ēnainām takām, pāri tiltiņam. Jaungulbenes luterāņu baznīcā dievkalpojumi notiek reizi mēnesī. Šīs baznīcas darbību atjaunoja un te septiņus gadus kalpoja mācītājs H. Grigols. 1999.gada aprīlī par draudzes un baznīcai labvēlīgu ziedotāju līdzekļiem tika iesvētītas vitrāžas. Vitrāžas izgatavojusi māksliniece Elga Grīnvalde.


Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.