Zentas Mauriņas piemiņas istaba


1989.gadā Lejasciema novadpētniekiem – entuziastiem radās ideja par Zentas Mauriņas piemiņas saglabāšanu. Skolotāja Jāņa Kubulnieka un muzeja vadītājas Intas Balodes vadībā 90-to gadu sākumā Lejasciema skolas telpās tika iekārtota piemiņas istaba novadniecei, rakstniecei Zentai Mauriņai.

Lejasciemā, Rīgas ielā 18 iekārtotā piemiņas istaba glabā dažādas liecības par Zentas Mauriņas dzīvi un literāro darbību Latvijā un emigrācijā. Fotogrāfijas, grāmatas, veltījumi, balss ieraksti, literātes darba galds - pults uz piemiņas istabu atceļojuši gan no Rīgas, gan tālākām vietām Austrālijā, Vācijā, ASV. Nelielā telpa bijusi lieciniece emocionāliem tikšanās brīžiem daudziem tūristiem gan no Vācijas, Austrijas, Austrālijas, gan dažādām Latvijas vietām.Piemiņas istabu var apmeklēt kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra darba laikā vai pārējā laikā, iepriekš piesakoties.

Informācija: http://lejasciems.lv/?menu=113&sub=163