Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centrs


2011.gadā bijušās Rēveļu pamatskolas ēkā darbu uzsāka Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centrs. Ekspozīcijas tematiski ir izvietotas 11 telpās, kurās atrodas dažādās vēstures liecības no seniem laikiem līdz pat mūsdienām. 
Informācija apkopota par Rēveļu skolas darbību, Rankas  pagasta iestādēm uzņēmumiem, aktivitātēm, arhitektūras, vēsturi, kultūras un dabas pieminekļiem.  Apskatāmas senās fotogrāfijas, atklātnītes, seni dokumenti, amatnieku darbarīki, vērtīgas grāmatas, sadzīves priekšmeti, arī apģērba gabali.   

Informācijas avotu saraksts šeit.