Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs savu reālo darbību uzsāka 1982.gada 1.janvārī. Muzeja pirmsākumi Gulbenē meklējami vairākus gadus pirms šī lēmuma.

Gulbenes novadpētniecības muzejam tika piešķirtas pagaidu telpas Līkā ielā 21 Gulbenes 2.vidusskolā - 2 istabas ekspozīcijai un 1 istaba fondu glabāšanai. Šajās telpās muzejs darbojās līdz 1982.gada pavasarim, kad pēc Gulbenes vēstures un mākslas muzeja statusa iegūšanas notika pārcelšanās uz telpām Rīgas ielā 49.

Ar 1977.gada 19.augusta Gulbenes rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu Gulbenes Kultūras nodaļas pārziņā nonāca bijusī muižas klēts Brīvības ielā 9. Klētī tika izvietots GVMM etnogrāfijas un darba rīku krājums, kas pašlaik ir atklātā krājuma glabātava.

1993.gadā muzejs tika brīdināts par iespējamo telpu atstāšanu sakarā ar nama Rīgas ielā 49 denacionalizāciju. Muzeja lietošanai tika iecerētas telpas bijušajā muižas oranžērijā. Pārvākšanās uz oranžērijas telpām uzreiz nebija iespējama, jo ēkai bija nepieciešami nopietni remontdarbi 1994.gada decembrī muzejam tika iedalītas 2 istabas un izstāžu zāle Gulbenes kultūras nama 3.stāvā - kā pagaidu risinājums. Remontdarbi oranžērijā līdzekļu trūkuma dēļ vairākkārt apstājās. 2001.gada nogalē muzejs sāka pārcelšanos uz jaunajām telpām.

Kopš 2002.gada muzeja darbs rit, apsaimniekojot 2 ēkas - muižas oranžēriju, kur izvietots krājums, izstāžu zāles un darba telpas, kā arī klēti ar atklāto krājuma glabātavu. 2002.gadā muzejs veiksmīgi izgāja akreditācijas procesu.

Lieli nopelni muzeja izveidošanā ir tā pirmajam vadītājam Pēterim Liepam, kurš bija gan filiāles vadītājs, gan arī pirmais muzeja direktors. No 1985.gada līdz 1989.gadam muzeja direktors bija Pauls Lasmanis.

Muzeja krājums veidojies, pievēršot galveno uzmanību Gulbenes pilsētas un rajona vēsturei kopš vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 2000.gadā muzeja krājums pārsniedza 50 000 vienību robežu. Vērtīgākās GVMM krājuma kolekcijas ir stikla fotonegatīvi ( >14 000 vienības), fotopastkartes, pastkartes, etnogrāfija, trauki, dokumenti. Krājums tiek izmantots izstādēs, pasākumos, izpētes gaitā.

Muzeja darbinieku pētnieciskā interese vienmēr bijusi saistīta ar novada vēsturi. Par to liecina gan pētniecības rezultātā radušās izstādes, gan publikācijas.

Jau muzeja darbības pirmsākumos sākās sadarbība izstāžu rīkošana ar Gulbenes TLMS "Sagša". Kopš 1990to gadu 2.puses tradicionālas ir muzeja darbinieku iekārtotās vēstures un mākslas izstādes Gulbenes rajona padomes ēkā.

1984.-1991.gadā nozīmīgas bija kompleksās ekspedīcijas - uz Tirzu, Druvienu, Lizumu, Ranku, Gulbenes pilsētā, kuru rezultātā iegūts liels papildinājums krājumam un apzināta šo pagastu vēsture. Kopš muzeja dibināšanas liela uzmanība veltīta darbam ar sabiedrību, īpaši ar skolu jaunatni. Muzeja darbinieki vada ekskursijas un tematiskus ekskursiju ciklus pa Gulbeni un rajonu, lasa lekcijas un lekciju ciklus, vada nodarbības un metodiski palīdz rajona vēstures skolotājiem. Kopš 1996.gada darbojas muzejpedagoģiskā programma "Pagalms", kopš 2000.gada - "Klēts".

Muzejs atrodas Vecgulbenes muižas oranžērijā, kur notiek arī tā krājuma un mākslas izstādes. Etnogrāfiskie priekšmeti glabājas Vecgulbenes muižas klētī. Tie ir apskatāmi, izmantojami lekcijām un pētnieciskam darbam. Muzejs vāc, apkopo un glabā materiālus un informāciju par Gulbenes pilsētas un novada vēsturi. Īpaši jāatzīmē 20.gs. 1.puses fotogrāfu stikla negatīvu kolekcija, kā arī dokumentu, pastkaršu, trauku, tekstīliju u.c. kolekcijas. Muzeja krājums tiek izmantots izstādēs, pasākumos, izpētes gaitā.

Muzejs piedāvā ekskursijas pa Gulbenes pilsētu un rajonu, sadarbojas ar skolām (pārgājieni, orientēšanās, pētniecība).

Kopš 1993.gada GVMM ir Latvijas Muzeju asociācijas kolektīvais biedrs.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.

Skat.: http://www.gulbenesmuzejs.lv/