Tirzas kultūras nams

Adrese – Tirzas pagasts, "Biedrības nams" Gulbenes novads, LV – 4424
Tālrunis – 64497645 mob.tel.26954829
Kultūras nama vadītāja – Alda Alberte
Mākslinieciskās daļas vadītāja – Dace Barkovska

Tirzas pagasta kultūras nams atrodas Tirzas pagasta biedrības namā, kas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Nams celts 1911. gadā.

Tirzas kultūras namā darbojas:  
 • Sieviešu koris "Tirzmalietes" - diriģente Gunta Apine, koncertmeistare Inga Zomerovska
 • Jauktais vokālais ansamblis "Tirzmalieši" - vadītāja Inga Zomerovska
 • Jauniešu vokālais ansamblis "Odziņas" - vadītāja Inga Zomerovska
 • Senioru vokālais ansamblis "Atmiņu lietus" - vadītāja Gunta Apine
 • Amatierteātris "Mūžam Tavs" - vadītāja Alda Alberte
 • Jauniešu teātra studija "Miljons" - vadītāja Alda Alberte
 • Jauniešu deju kolektīvs "Tirza" - vadītāja Iveta Eiduka
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs - vadītāja Iveta Eiduka
 • Senioru deju kolektīvs - vadītāja Iveta Eiduka

Tradīcijas:

 • katru gadu 1. janvārī notiek karnevāls,
 • Jurģu tirgus pavasarī
 • Mārtiņdienas tirgus rudenī,
 • pašdarbības kolektīvu atskaites koncerti

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.