Rankas kultūras nams

Rankas kultūras nams
Adrese – “Ausmas”, Rankas pagasts, Gulbenes rajons, LV – 4416
E-pasts – rankaskulturasnams@inbox.lv
Vadītāja – Lāsma Lancmane, mob. 29494840
 

Kultūras nams ir Rankas pagasta pašvaldības iestāde. Senāk šajā ēkā atradās krogs un zirgu stadula. Kā kultūras iestāde šī ēka varētu būt sākusi darboties apmēram 1921.gadā. Kādreiz te ir bijis Aizsargu nams un Izglītības biedrības nams.
1956.gadā ēka gandrīz pilnībā nodegusi, bet 1958.gadā ar vietējo iedzīvotāju atbalstu atjaunota – piebūvējot lielajai zālei līdzās mazo zāli. 
2004.gadā tika veikta kultūras nama renovācija, līdz ar to radīti piemēroti apstākļi gan apmeklētājiem, gan amatierkolektīvu dalībniekiem.

Rankas kultūras nams strādā saskaņā ar valsts kultūrpolitikas un reģiona attīstības prioritātēm, attīsta, koordinē, saglabā tautas tradīcijas, kā arī meklē jaunas novitātes atbilstoši laikam, radot un piedāvājot mūsdienīgu kultūras produktu un pakalpojumus visu paaudžu un sociālo slāņu auditorijai – iedzīvotājiem, prezentē savu darbu ārpus sava pagasta robežām, organizē teātra izrādes un koncertus, valsts svētku, kultūrvēsturisko un sadzīves tradīciju, kā arī izklaides pasākumus.

Piedāvā:

  • Valsts svētku sarīkojumus,
  • Amatiermākslas kolektīvu programmas
  • Profesionālo mākslinieku koncertus
  • Darbošanos amatiermākslas kolektīvos – sieviešu vokālajā ansamblī „Menora”, amatierteātrī „Rameka”, kultūras nama folkloras kopā.
  • Sarīkojumus jaunatnei
  • Atpūtas vakarus
  • Telpu nomu

Informāciju skatīt - www.ranka.lv

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.