Litenes tautas nams

Adrese – "Pagastnams" - 1, Litenes pagasts, Gulbenes rajons, LV – 4405
Direktore – Maija Leimane, mob. 29119765
E-pasts: maijaleimane@inbox.lv

Litenes pagasta tautas nams ir pašvaldības iestāde, kas dibināta 20.gs. divdesmitajos gados. Atrodas bijušajā muižas klētī, kas pagājušā gadsimta 30.gadu beigās darbojies kā Aizsargu nams.

Tautas nama skatītāju zāle paredzēta 200 skatītāju vietām, ir mazā zāle, kur darbojas pulciņi un notiek laulību reģistrācija.

 

 

2008. gada 30.maijā pēc rekonstrukcijas sāka darboties brīvdabas estrāde „Parkalīcis” 1200 skatītāju vietām.

Tā ir skaista vieta Pededzes līcī, kur lieliski pavadīt brīvo laiku vasarā.


 

 

Tautas namā darbojas četri amatiermākslas kolektīvi:

  • Jauniešu deju kolektīvs''Litenietis''(no 2002.gada),vadītāja Z.Mangusa

Jauniešu deju kopa ''Litenietis'' darbojas Litenes tautas namā no 2003.gada. Vadītāja Zaiga Mangusa. Kolektīvs gadu no gada skatēs uzrāda labus rezultātus. Repertuāru veido galvenokārt ātras azartiskas dejas,kas vislabāk raksturo jauniešus. Iestudēts daudz J.Purviņa un J.Ērgļa deju ''Sasala jūrīna'', ''Es izjāju prūšu zemi'', ''Mūžīgi laimīgi'', ''Gauja nesa sudrabiņu'' u.c., kā arī jaunrades dejas S.Purmales ''Laivinieka meita'', J.Vilcāna ''Precinieki'', Litas Freimanes''Tautiets mani pavadīja'' u.c. Kolektīvs uzstājies pagasta, novada pasākumos, viesojies Balvu, Alūksnes, Līvānu, Preiļu, Ķekavas novados, dejojis Polijā un Krievijā. Dalība trīs Dziesmu un Deju svētkos.

  • Amatierteātris''Nebēdnieki''(no 1975.gada)

Amatierteātris ''Nebēdnieki'', režisore Sarmīte Locāne. Darbojas no 1974.gada. Gadā iestudē vienu lugu un vairākus skečus dažādiem pasākumiem. Repertuārā bijušas tādas lugas kā R.Blaumaņa''Trīnes grēki'', ''Zagļi'', Ā.Alunāna''Pašu audzināts'', J.Jaunsudrabiņa''Jo pliks, jo traks'', Ē.Vilsona''Liksim jumtus'', E.Vulfa ''Līnis murdā'', Rutku Tēva ''Sievietes mīlas ieroči'' u.c. Viesojies Gulbenes ,Balvu,Alūksnes ,Cēsu novada un Ulbrokas kultūras namos.

  • Bērnu popgrupa''Brīnumiņi''(no 2010.gada),vadītāja D.Dzērve

Bērnu popgrupa ''Brīnumiņi'', vadītāja Dace Dzērve. Tautas namā darbojas no 2010.gada. Darbojas skolas vecuma bērni no 10-14 gadiem. Aktīvi piedalās visos pagasta organizētajos pasākumos, iestudē ludziņas bērniem. Dziedājuši arī citur novadā un Alūksnes novada Jaunannā. Repertārā dziesmas svētkiem - Latvijas dzimšanas dienai, Ziemassvētkiem, Lieldienām.

  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs''Ratenieki''(no 2013.gada),vadītāja D.Markova.

Vidējās paaudzes deju kopa ''Ratenieki'', vadītāja Dina Markova. Darbojas no 2013.gada. Daudz koncertē pagastā, novadā, viesojies Balvu, Alūksnes, Kārsavas, Rugāju, Smiltenes novados. Repertuārā S. Laurinovičas deja''Es kādreiz Talsos aizbraucu'', S.Spingas ''Pavāru kuplejas'', A.Baumanes''Rozamunde'', G.Skujas''Odums'', u.c.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.