Lejasciema kultūras nams

Adrese – Rīgas iela 20b, Lejasciems, Gulbenes rajons, LV – 4412
Tālrunis – 28359700
Direktore – Rita Gargažina,

Lejasciema kultūras namā ir:

 • lielā zāle ar 200 sēdvietām
 • skatuve
 • mazā zāle ar 30 sēdvietām
 • kafejnīcas telpa

Kultūras nams rīko Valsts un tradicionālos svētkus, amatieru, profesionāļu un izbraukuma koncertus, amatieru un profesionāļu izrādes, izstādes, izklaides, sarīkojumus, nomā telpas.

Tradicionālie kultūras pasākumi visa gada garumā Lejasciema pagastā:

 • Pašdarbnieku kopējais atskaites koncerts
 • Vokālo ansambļu sadziedāšanās
 • Pagasta pensionāru pēcpusdiena
 • Lieldienu pasākums
 • Bērnu popgrupu festivāls „Kā pasakā”
 • Mātes dienas koncerta „Cīrulītis”
 • Līnijdeju festivāls „Stāsts ar deju”
 • Jāņu ielīgošana un līgo nakts lielā balle
 • Lejasciema pagasta svētki
 • Valsts svētki
 • Ziemassvētku egles iedegšana centra laukumā
 • Ziemassvētku koncerts

Kultūras namā darbojas šādi kolektīvi:

Lejasciema jauktais koris „Kaprīze”. Darbojas kopš 1989.gada. Vadītāja - Ineta Maltavniece.
Lejasciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „Unce”. Darbojas kopš 1995.gada.Vadītāja - Inga Dambrova.
Lejasciema vecākās paaudzes ansamblis „Satekas”. Darbojas kopš 1963.gada.Vadītāja - Vija Nurža.
Lejasciema amatierteātris „Paradokss”. Darbojas kopš 2000.gada. Režisore - Ineta Krastiņa.
Lejasciema jauktais vokālais ansamblis „Akcents”. Darbojas kopš 2005.gada.Vadītāja - Rita Vēverbrante.
Lejasciema līnijdeju grupa „Dzinteles”. Darbojas kopš 2002.gada. Vadītāja - Inga Dambrova.
Pūtēju orķestris „Lejasciems”. Vadītājs - Juris Ivanovs.
Lejasciema pagasta jauniešu iniciatīvu centrs. Darbojas kopš 2008.gada. Vadītāja - Jana Igaviņa.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.