Stāmerienas pagasta Kalnienas tautas nams

 Kalnienas tautas nams
Adrese – 'Kalnienas klubs', Kalniena, Stāmerienas pag., Gulbenes novads, LV-4406
Vadītāja - Marina Nagle
Tālrunis - 28665789

Tautas nams atklāts 1966.gadā. Kopš tā laika tautas namā notikuši daudz un dažādi pasākumi, darbojušies pašdarbības kolektīvi un viesojušies Latvijas mākslinieki.

Šobrīd Kalnienas tautas namā darbojas:

 • sieviešu vokālais ansamblis ‘Vēja meitenes’
 • līnijdeju grupa ‘Tagad’
 • brakdanc deju grupa ‘B-boys’
 • vokāli instrumentālā grupa “R.P.M.”
 • sporta interešu klubs ‘Mygon’

Kalnienas tautas namā organizē koncertus, izstādes, teātra izrādes, atpūtas un izklaides pasākumus, veicina amatierkolektīvu darbību, popularizē veselīgu dzīvesveidu, veicina sadarbību ar citiem pagastiem un novadiem.

Savu vietu tautas namā ir atraduši arī sportisti, trenējoties nelielajā trenažieru zālē.

Ik gadu Kalnienas tautas namā gaidīti pasākumi ir “Paaudžu vakars” un “Kalnienas neparastās sporta spēles”. Vismaz reizi mēnesī ir iespēja apmeklēt deju vakarus, kur aizmirst ikdienas rūpes un atpūsties kopā ar draugiem. Šie deju vakari ir ne tikai Gulbenes novada iedzīvotāju iecienīti, šeit atpūšas arī dažādas paaudzes cilvēki no Alūksnes un Balvu novadiem.
 

Par tradicionāliem pasākumiem ir kļuvuši:

 • Paaudžu vakari
 • Kalnienas neparastās sporta spēles
 • Karnevāls (janvāra beigās)
 • Atceries ... martu! (marta sākumā),
 • Fotokross (septembrī)Konkurss 'Kalnienas karaliskais ķirbis' un Ražas izstāde (septembra beigās, oktobra sākums)
 • Vecgada koncerts un balle (30.decembrī)
   

 Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.