Jaungulbenes tautas nams

Jaungulbenes pagasta tautas nams

Adrese – „Jaunkokles”, Jaungulbenes pag., Gulbenes raj., LV-4420
Tālrunis –28359700
E-pasts – infocentrs@tvnet.lv
Direktore – Sarmīte Zdanovska

Jaungulbenes pagasta tautas nams atrodas vēsturiskā ēkā, kas 1875 gadā celta kā vietējās Dziedāšanas biedrības nams. Laika gaitā šī ēka tikusi dēvēta gan par Saieta namu, gan kultūras un tautas namu, taču nemainīga līdz pat šodienai palikusi tās misija - gādāt par dažādu svētku, radošas darbības, tradicionālo kultūras norišu organizēšanu, kultūras un mākslas vērtību saglabāšanu un atpūtas iespēju nodrošināšanu jebkuram interesentam.
Tautas nams sezonas laikā piedāvā sarīkojumus plašam apmeklētāju lokam un dažādām vecuma grupām. Tradicionāli tiek rīkotas:

  • Pensionāru balles,
  • Pagasta svētki,
  • Raibais pavasara gadatirgus,
  • Ražas svētki.

Tautas nams jau izsenis ir tā vieta, kur savu brīvo laiku ar dažādām radošām izpausmēm var aizpildīt ikviens pagasta iedzīvotājs. Aktīvi darbojas:

  • pensionāru vokālais ansamblis „Kamenes”,
  • vīru vokālais ansamblis „Vienmēr”,
  • sieviešu vokālais ansamblis „Noskaņa”,
  • jauniešu teātra studija,
  • daiļlasītāju pulciņš,
  • rokdarbnieku un amatnieku kopa.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.