Jaungulbenes tautas nams

Jaungulbenes pagasta tautas nams

Adrese – „Kokles”, Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes raj., LV-4420
Tālrunis –28359700
E-pasts – sarmite.zdanovska@gulbene.lv
Direktore – Sarmīte Zdanovska

Jaungulbenes pagasta tautas nams atrodas vēsturiskā ēkā, kas 1875. gadā celta kā vietējās Dziedāšanas biedrības nams. Laika gaitā šī ēka tikusi dēvēta gan par Saieta namu, gan kultūras un tautas namu, taču nemainīga līdz pat šodienai palikusi tās misija - gādāt par dažādu svētku, radošas darbības, tradicionālo kultūras norišu organizēšanu, kultūras un mākslas vērtību saglabāšanu un atpūtas iespēju nodrošināšanu jebkuram interesentam

 

Tautas nams sezonas laikā piedāvā sarīkojumus plašam apmeklētāju lokam un dažādām vecuma grupām. Tradicionāli tiek rīkoti:

 • Gasdskaŗtu svētki,
 • Jaungulbenes saimes diena,
 • Iestāžu, uzņēmumu,iedzīvotāju atpūtas vakari
 • Ražas svētki Rijas kalnā
 • Amatierteātru izrādes
 • Dažādu mākslinieku koncerti

Tautas nams jau izsenis ir tā vieta, kur savu brīvo laiku ar dažādām radošām izpausmēm var aizpildīt ikviens pagasta iedzīvotājs. Aktīvi darbojas:

 • senioru vokālais ansamblis „Kamenes”, vadītāja Māra Mezīte
 • sieviešu koris : “Liede” ,vadītāja Ligita Plešanova Jarusova
 • amatierteātris “Kuriozs” , vadītāja Sarmīte Zdanovska
 • bērnu popgrupa “Dzērvenes”, vadītāja Inta Zellīte
 • Pirmskolas bērnu popgrupa “Mazās dzērvenītes”, vadītāja Inta Zellīte
 • Postfolkloras grupa “Dadzes”, vadītāja Inta Zellīte.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.