Gulbenes kultūras centrs

 Gulbenes Kultūras centrs savā darbā organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatieru kolektīvu darbību, saglabā un aizsargā tautas tradicionālo kultūru, veicina tās līdzsvarotu attīstību, iekļaujas savas pilsētas, novada, valsts kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs, prezentē savu darbu ārpus savas valsts robežām, veic teātru, koncertu, izglītojošu, valsts svētku, kultūrvēsturisko un sadzīves tradīciju, kā arī izklaides sarīkojumu organizēšanu.

Adrese - O.Kalpaka iela 60, Gulbene, LV - 4401
direktors Zeltīte Dūrīte, tālr.: 28367820
direktora vietniece mākslinieciskajos jautājumos Ineta Meldere, tālr.:  64473335, 20244882,
Kase - 64473102