Galgauskas kultūras nams

Galgauskas kultūras nams
Adrese – “Beveroņi”, Galgauskas pagasts, Gulbenes raj., LV-4428
Direktors - Edijs Frīdenbergs

Galgauskas pagastam ir sena un bagāta kultūrvēsture. Kora dziedāšanas pamati likti ap 1872.gadu. Aktieru pulciņš sācis darboties 1870.gadā. Rosīga Dziedāšanas biedrība dibināta 1908.gadā. 1924.gada 14.septembrī svinīgos apstākļos tika likts Galgauskas Dziedāšanas biedrības nama pamatakmens. 1927.gada decembrī Dziedāšanas biedrības nams bija gatavs un sāka pildīt kultūras funkcijas - darbojās koris, dramatiskais kolektīvs iestudēja R.Blaumaņa, J.Raiņa, A.Upīša un citu latviešu klasiķu oriģināldarbus, tika rīkoti saviesīgi vakari. Vēsturiskais Galgauskas Dziedāšanas biedrības nams, padomju laikā, pārtapis par Galgauskas kultūras namu un pildījis visas ar kultūras darbu saistītās funkcijas: darbojās koris, pūtēju orķestris, vokālie ansambļi, rokdarbu pulciņš. Galgauskas kultūras nams ir apstiprināts kā vietējās nozīmes kultūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.4989).

Kultūras nams ir Galgauskas pagasta padomes pakļautības iestāde ar kultūras, izglītības un izklaides funkcijām. 2002.gada 19.martā kultūras nams nodega. No 2004.–2006.gadam ir izdevies atjaunot jumtu, skatuvi, skatītāju zāli un ārpuses fasādi daļēji. Taču paveicamā vēl daudz, lai kultūras nams varētu pilnīgi attaisnot savas funkcijas.

Kopš 1989. gada sistemātiski darbojas teātra draugu pulciņš, sagatavojot gadā trīs un vairāk izrādes, kuras tiek nodotas skatītāju vērtējumam svētkos un citos pasākumos. Darbojas šlāgeransamblis „Veišu muzikanti”, sniedzot koncertus gan savā pagastā, gan citos pagastos. Darbojas līnijdeju grupa un veselības vingrošanas grupa. Darbojas pagasta rokdarbnieču grupa, kas rīko darbu izstādes savā pagastā un piedalās rajona pasākumos. Darbojas bērnu popgrupa „Knikši”.

Tradicionāli kļuvuši un plaši apmeklēti ir katru gadu rīkotie sporta svētki Līgo dienā, teātra izrāde, koncerts un balle vakarā. Katru mēnesi kultūras namā notiek atpūtas vakari, balles un citi pasākumi. Viesojas kaimiņu pagastu pašdarbības kolektīvi.

Galgauskas pagasta iedzīvotājiem ir iespējas apmeklēt pasākumus kultūras namā, bet finansiālu līdzekļu trūkuma dēļ, līdz galam nav pabeigta kultūras nama atjaunošana un nav nodrošināts pilns kultūras pakalpojumu serviss.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.