Daukstu pagasta Staru kultūras nams

Adrese – Dārza iela 17, Stari, Daukstu pag. Gulbenes raj., LV-4417
Tālrunis – 29204969 
Vadītāja - Kintija Ostrovska

Jau 50-tajos gados Staros bija rosīga kultūras dzīve, bija gan savi aktieri, gan dejotāji. Dziedāt gribošie dziedāja Gulbenes korī. Kantora ēkā, tagad māja Dārza ielā nr.5, tika rādīts kino. Tajā pašā zālītē notika arī balles, koncerti, karnevāli.

60-tajos gados Staros bija savs ansamblis, vijoles un akordeona spēles pavadījumā dziedāja sieviešu kvartets. Tika izremontētas telpas vecajās kolhoza darbnīcās, tagad māja Dārza ielā nr.8, kur aktīva kultūras dzīve ritēja līdz 1980.gadam, kad durvis vēra jaunuzceltais Staru kultūras nams (padomju saimniecības „Stari” klubs). Dažādu paaudžu deju kolektīvi, vokālie ansambļi, koris, drāmas kolektīvi darbojās jaunuzceltajā namā. Klubā rīkotos pasākumus bija iecienījuši ne tikai pašmāju ļaudis, bet arī tuvējo pagastu un rajonu iedzīvotāji, tādēļ skatītāju zāle vienmēr bija pārpildīta.

Staru kultūras namā gada garumā tiek piedāvāti tradīciju, izklaides un atpūtas pasākumi. Pasākumos piedalās gan viesmākslinieki, gan pašmāju kolektīvi.

Jau kopš 1984.gada darbojas folkloras kopa „Līgo”.

Vēl kultūras namā darbojas :

Kultūras namā darbojas:

  • Sieviešu vokālais ansamblis "Sonora", vadītāja Antra Melbārde
  • Lietišķās mākslas kolektīvs "Rožceliņš", vadītāja Aija Auzāne
  • Folkloras kopa "Līgo", vadītāja Iveta Golovača
  • Austrumu deju grupa "Jasmīne", vadītāja Natālija Gorkina
  • Rokdarbu pulciņš "Atspolīte"  (sociālā aprūpes centra "Dzērves" telpās Daukstu pagastā), vadītāja Anda Krima

Informācija par pasākumiem atrodama šeit: 

Facebook: https://www.facebook.com/daukstupagasts

Instagram: www.instagram.com/starukulturas/

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.